De Vlaamse Atletiekliga vertaalt de nieuwste maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19 steeds naar de praktijk voor atletiekclubs. Hieronder vind je een overzicht van alle richtlijnen en steunmaatregelen.

Laatste stand van zaken 

In onze laatste stand van zaken kan je nalezen wat de huidige algemene richtlijnen zijn, hoe je de accommodatie 'corona-proof' maakt, welke hygiëne maatregelen je moet treffen en wat er momenteel opnieuw mogelijk is. Je kan ook nog steeds gebruik maken van onze pictogrammen ter visualisatie van de richtlijnen en het Excelsheet om te berekenen hoeveel atleten toegelaten worden op de piste om het kruisen van verschillende trainingsbubbels te vermijden. 

FAQ Corona - Veelgestelde vragen

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ Corona - Veelgestelde vragen.

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie.

Richtlijnen voor sportkamporganisatoren 

Deze zomer is het mogelijk om sportkampen te organiseren, rekening houdend met de maatregelen opgelegd door de overheid. Om atletiekclubs te ondersteunen hebben we alle richtlijnen voor sportkamporganisatoren verzameld om alle elementen binnen de organisatie van een sportkamp in kaart te brengen, zodat elke club goed geïnformeerd aan de slag kan gaan om veilig een sportkamp te organiseren. De richtlijnen omvatten ook een stappenplan bij het (vermoeden) van een besmetting met COVID-19 van één van de deelnemers. 

Back on the Track

Heropstart competities  

Ontdek hier het draaiboek Back on the Track - Heropstart competities, welke duidelijke richtlijnen geeft voor een "corona-proof" organisatie. We vragen aan onze clubs om alle informatie door te nemen in functie van de voorbereiding van hun organisatie(s) en te overleggen met het lokale bestuur. De Vlaamse Overheid publiceerde op 1 juli een COVID Event Risk Model ter ondersteuning van deze aanvraag. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event.

Wij moedigen onze clubs aan om vanaf 1 juli interne wedstrijden in clubverband te organiseren, waarbij ze zich voor het aantal deelnemers baseren op de federale en lokale maximumaantallen voor training. De clubs kunnen zo al een eerste wedstrijdprikkel geven aan de atleten en de aangepaste wedstrijdorganisatie testen.

Wij moedigen vanaf 1 juli ook de organisatie aan van vrije joggings en natuurlopen voor recreatieve lopers, zie corona draaiboek natuurloop of vrije jogging. Voor de organisatie van wegwedstrijden verwijzen wij naar de overheidsrichtlijnen in het protocol voor sportevenementen en toolbox voor sportevenementen (p. 7-8).

Wedstrijdkalender

Vanaf 1 augustus zijn officiële wedstrijden opnieuw mogelijk. De nieuwe wedstrijdkalender wordt op 10 juli gepubliceerd.

Een deel van de organisatoren heeft zijn pistewedstrijd geannuleerd. Gezien de aangepaste maatregelen (verhoging toegelaten publiek, charter dat zich richt naar ouderen en organisaties die met ouderen werken) willen sommige clubs misschien alsnog hun meeting organiseren. Daarom gaven we uitzonderlijk de mogelijkheid aan alle clubs om zich kandidaat te stellen om een geannuleerde meeting die na 1 augustus had moeten plaatsvinden over te nemen. Op deze manier behouden we zoveel als mogelijk de oorspronkelijke wedstrijdkalender met een snel en vereenvoudigd proces. Gezien het jurykorps nog steeds niet in volle getale beschikbaar zal zijn, kiezen we ervoor om niet meer meetings te programmeren dan oorspronkelijk gepland.

Verslagen 

De verslagen van de werkgroep "Back on the Track", om de hervatting van wedstrijden te onderzoeken en, waar nodig, aan te passen aan de richtlijnen van de overheden, kan je hier nalezen.  

Verslag 23 juni 2020
Verslag 3 juni 2020
Verslag 22 mei 2020
 

Welkom terug in de clubkantine

Sinds 8 juni kunnen horecazaken opnieuw hun deuren openen. Dat betekent dat de kantine op de club als drinkgelegenheid ook opnieuw kan openen. In Welkom terug in de clubkantine geven we een overzicht van de noodzakelijke preventiemaatregelen om de contacten tussen medewerkers en de bezoekers zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Fondsen corona-proef

Omdat verschillende activiteiten in deze coronaperiode niet kunnen doorgaan werd, na overleg met Sport Vlaanderen, zowel het reglement van het Jeugdsportfonds 2020 als dat het Recreatiesportfonds 2020 aangepast. Zo kunnen wél nog punten toegekend worden voor activiteiten die reeds voorzien waren/zijn maar wegens COVID-19 niet konden/kunnen doorgaan en anderzijds worden initiatieven beloond die leden tijdens de thuisperiode aanzetten tot bewegen. 

Bij de aanvaarde kosten worden in beide projecten ook communicatiekosten voorzien, waarmee ingespeeld wordt op het groeiend aandeel van online initiatieven. Op deze manier hopen we de fondsen ook in 2020 maximaal te kunnen verdelen bij de clubs.

De aangepaste reglementen kan je hier terugvinden. De indiendata blijven ongewijzigd.
Voor verdere info betreffende fondsen:
Jeugdsportfonds: Liesl Van Barel - 02/474 72 21
Recreatiesportfonds: Paula Vanhoovels - 02/474 72 22

Nieuws