• Huidige maatregelen - Update 27 oktober 2020
  • Algemeen
  • Accommodatie 
  • Hygiëne
 • FAQ Corona - Veelgestelde vragen
 • Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?
 • Back on the Track
  • Safe Crossing
  • Voorinschrijvingen verplicht - Atletiek.nu
  • Vrije joggings en natuurlopen voor recreatieve lopers
  • Verslagen
 • Fondsen corona-proof  

 

Huidige maatregelen - Update 27 oktober 2020 

Op vrijdag 23 oktober heeft het overlegcomité nieuwe maatregelen aangekondigd en op dinsdag 27 oktober heeft de Vlaamse Overheid extra maatregelen aangekondigd. Vanaf vrijdag 30 oktober 2020 zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Sportactiviteiten voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later) kunnen zowel indoor als outdoor georganiseerd worden volgens de huidige protocollen, namelijk trainingsbubbels van max. 50 atleten, zonder mondmasker en geen social distancing.
 • Georganiseerde sportactiviteiten (zoals clubtrainingen of wedstrijden) zijn zowel indoor als outdoor verboden voor iedereen vanaf 13 jaar.
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn enkel outdoor toegelaten met:
  • de leden van het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact, enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m
 • Indoorinfrastructuur, zoals fitnesscentra, krachtzalen en zwembaden, zijn gesloten, ook voor kinderen.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister.
 • Publiek is niet toegelaten bij wedstrijden, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.
 • Sportkampen zijn enkel mogelijk voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later), maar zonder overnachtingen.

Op de website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen. En op de website van Sport Vlaanderen kan je de maatregelen voor sportsector in detail nalezen. 

Er staat momenteel geen vaste einddatum op de extra maatregelen van de Vlaamse Overheid, dit zal afhangen van de evolutie van de cijfers. Er zal wel op regelmatige momenten geëvalueerd worden.
Opgelet: Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

Algemeen

 • Blijf thuis indien je ziek of verkouden bent.
 • De hygiëneregels blijven essentieel. Dus was regelmatig je handen en vermijd contact met je gezicht.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar bij het betreden van de sportaccommodatie.
 • Blijf zoveel als mogelijk in de buitenlucht, hier kan een virus zich moeilijker verspreiden.
 • Je kan ook nog steeds gebruik maken van onze pictogrammen ter visualisatie van de richtlijnen.

Accommodatie

 • Kleedkamers en douches moeten verplicht sluiten.
 • De clubkantine moet verplicht sluiten.
 • Organiseer éénrichtingsverkeer in de accommodatie door een aparte in- en uitgang te creëren.
 • Organiseer een ‘Kiss & Ride’-zone zodat er geen samenscholing plaatsvindt aan de parking.
 • Bereken het aantal toegelaten atleten en trainingsbubbels op de piste aan de hand van onze Excelsheet. Op die manier kan je het kruisen van verschillende trainingsbubbels vermijden.

Hygiëne

 • De club heeft tijdens elk trainingsmoment een toezichter ter plaatse die zorgt dat iedereen de hygiëne- en veiligheidsregels naleeft. Deze persoon mag niet tezelfdertijd trainer of atleet zijn en behoort niet tot een risicogroep.
 • Voorzie de toiletten van ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes voor de lavabo.
 • Hang desinfecterende handgel op bij de ingang van de accommodatie.
 • Zorgen dat atleten en trainers zowel zichzelf als hun materiaal regelmatig desinfecteren.
 • Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gemeenschappelijke contactoppervlakken moeten aangeraakt worden (vb. deurklinken).
 • Ontsmet elk uur de gemeenschappelijke contactoppervlakken (vb. deurklinken).
 • Koop het nodige hygiënisch materiaal, bestel voldoende voorraad en maak afspraken over wie de stock beheert.
 • Ondek welk hygiënisch materiaal je moet aankopen voor een goede hygiënisch-set

 

FAQ Corona - Veelgestelde vragen

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ Corona - Veelgestelde vragen.  

 

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie. 

 

Back on the Track

Safe crossing

Na de kampioenschappen en micromeetings van afgelopen weken kijken veel clubs, trainers en atleten al vooruit naar het komende winterseizoen. Voor de organisatie van veldlopen moeten organisatoren nog steeds rekening houden met de gelden maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus (zie hierboven). De Vlaamse Atletiekliga heeft daarom het draaiboek Back on the Track - Safe Crossing opgemaakt om de clubs die een wedstrijden willen organisen te ondersteunen bij de voorbereidingen van hun veldloop en hun aanvraag bij het lokaal bestuur van zodra de maatregelen van de overheid dat opnieuw mogelijk maken. 

De uitvoering van dit draaiboek is afhankelijk van de verdere evolutie van het COVID-19 virus en kan steeds verder aangepast worden aan de omstandigheden en overheidsrichtlijnen. In elk geval vragen wij aan de organisatoren, maar ook atleten, toeschouwers, medewerkers en jury om alle richtlijnen serieus te nemen en deze plichtsbewust en solidair op te volgen. Het COVID-19 virus is nog steeds aanwezig, en ons gedrag is bepalend om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.

Voorinschrijvingen - Atletiek.nu 

Wanneer wedstrijden opnieuw mogelijk zijn, wordt gewerkt met voorinschrijvingen en kan je niet ter plaatse inschrijven! Raadpleeg ook altijd de website van de organisator voor eventuele extra richtlijnen voor, tijdens én na de wedstrijd.

De Vlaamse Atletiekliga werkt samen met Atletiek.nu, dit is een intuïtieve applicatie speciaal ontwikkeld voor het makkelijk en geavanceerd beheren van een atletiekwedstrijd. Dit programma maakt het onder andere mogelijk om te werken met (betaalde) voorinschrijvingen. Maak kennis met Atletiek.nu dankzij deze online infosessie. Je kan deze informatie ook terugvinden op onze website.   

Vrije joggings en natuurlopen voor recreatieve lopers

Voor de organisatie van vrije joggings en natuurlopen voor recreatieve lopers moeten organisatoren nog steeds rekening houden met de gelden maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus (zie hierboven). Als ondersteuning is het corona draaiboek natuurloop of vrije jogging opgesteld. Voor de organisatie van wegwedstrijden verwijzen wij naar de overheidsrichtlijnen in het protocol voor sportevenementen en toolbox voor sportevenementen (p. 7-8).

Verslagen 

De verslagen van de werkgroep "Back on the Track", om de hervatting van wedstrijden te onderzoeken en, waar nodig, aan te passen aan de richtlijnen van de overheden, kan je hier nalezen.  

Verslag 8 oktober 2020
Verslag 8 september 2020
Verslag 28 juli 2020
Verslag 23 juli 2020
Verslag 23 juni 2020
Verslag 3 juni 2020
Verslag 22 mei 2020
  

 

Fondsen corona-proef

Omdat verschillende activiteiten in deze coronaperiode niet kunnen doorgaan werd, na overleg met Sport Vlaanderen, zowel het reglement van het Jeugdsportfonds 2020 als dat het Recreatiesportfonds 2020 aangepast. Zo kunnen wél nog punten toegekend worden voor activiteiten die reeds voorzien waren/zijn maar wegens COVID-19 niet konden/kunnen doorgaan en anderzijds worden initiatieven beloond die leden tijdens de thuisperiode aanzetten tot bewegen. 

Bij de aanvaarde kosten worden in beide projecten ook communicatiekosten voorzien, waarmee ingespeeld wordt op het groeiend aandeel van online initiatieven. Op deze manier hopen we de fondsen ook in 2020 maximaal te kunnen verdelen bij de clubs.

De aangepaste reglementen kan je hier terugvinden. De indiendata blijven ongewijzigd.
Voor verdere info betreffende fondsen:
Jeugdsportfonds: Liesl Van Barel - 02/474 72 21
Recreatiesportfonds: Paula Vanhoovels - 02/474 72 22

Nieuws