Webshop
 • Huidige maatregelen - Update 15 januari 2021
 • Maatregelen winterseizoen 2020 - 2021
 • Back on the Track
  • Safe Crossing
  • Voorinschrijvingen verplicht - Atletiek.nu
  • Verslagen
 • Richtlijnen  
  • Algemeen
  • Accommodatie 
  • Hygiëne
 • FAQ Corona - Veelgestelde vragen
 • Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?
 • Fondsen corona-proof  

 

Huidige maatregelen - Update 15 januari 2021 

Op vrijdag 8 januari besliste het overlegcomité om de huidige maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19 virus te verlengen. De huidige maatregelen blijven dus van kracht en de impact hiervan op de sportsector kan je hieronder terugvinden.

In het generiek protocol sport en corona van Sport Vlaanderen kan je alle maatregelen nalezen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste maatregelen.  

 • Sporten in georganiseerde verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training) zijn zowel indoor als outdoor verboden, behalve voor:
  • kinderen tot 13 jaar (°2009 of later), zij mogen:
   • outdoor en indoor sporten en sportwedstrijden tussen sportgroepen houden.
   • op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (incl. begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van het lokaal bestuur en overnachtingen zijn niet mogelijk.
   • Opgelet: Jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 mogen blijven trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen. Dat verduidelijkt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Volgens de huidige coronaregels mogen alleen de 'kinderen tot 13 jaar' nog samen sporten in georganiseerd verband. Een zeer rigide toepassing van de leeftijdsregels zou betekenen dat die jongeren moeten uitgesloten worden van trainingen of wedstrijden en dus halverwege het seizoen zouden moeten afhaken. Vlaams minister van Sport Ben Weyts verduidelijkt dat jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 mogen blijven trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen.

  • personen vanaf 13 jaar indien ze zich houden aan strikte voorwaarden:
    • outdoor sportlessen en -trainingen met max. vier personen zijn toegestaan als ze georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider en steeds met 1,5m afstand. 
    • Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs. Die richtlijnen vind je terug op de website van Onderwijs Vlaanderen
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.

  • of met max. 4 personen incl. jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m.

  • met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met max. 3 klanten (samenscholing van max. 4) en steeds met 1,5m afstand.

 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open voor iedereen (recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven).
 • Fitnesscentra en bowlingzalen blijven gesloten, ook voor kinderen. 
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister.  En dopingcontroles kunnen blijven plaatsvinden.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. Die persoon: 
  • mag niet participeren aan de sportactiviteit.
  • houdt te allen tijde 1,5m afstand.
  • draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker.
 • De essentiële medewerkers en vrijwilligers die nodig zijn voor de organisatie van de toegelaten sportactiviteiten, kunnen aanwezig zijn op de sportaccommodatie, mits het respecteren van de richtlijnen inzake mondmaskerplicht, de veilige afstand en hygiëne.

Op de website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je steeds de laatste federale maatregelen.
Opgelet: Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

 

Maatregelen winterseizoen 2020 - 2021

De Vlaamse Atletiekliga heeft het volgende beslist in verband met het winterseizoen 2020-2021:

 • Vanaf 23 januari 2021 wordt de competitiestop voor veldlopen voor jeugdatleten opgeheven, waardoor veldlopen voor kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen opnieuw mogelijk zijn. Meer info vind je onder 'Back on the Track'.
 • Een competitiestop tot en met 31 januari 2021 van indoorwedstrijden voor alle leeftijden en outdoorwedstrijden voor atleten vanaf de categorie cadetten.
 • De kalender wordt herschikt van zodra duidelijk is wanneer competitie opnieuw kan worden hervat. Het hervatten van trainingen krijgt de eerste prioriteit (cfr. 1ste lockdown).

De beslissingen werden genomen met de volgende motivering: 

 • We willen aan iedereen een duidelijke streefdatum geven voor de herstart van de competitie. Atletiekwedstrijden verschillen van andere sporten omdat zowel indoor als outdoor zéér veel mensen op en naast het terrein aanwezig zijn. In de huidige context is dit aantal personen samenbrengen niet verantwoord. 
 • Vermits de kalender herschikt zal worden moeten we dit proces ook de nodige tijd geven om tot een goed en evenwichtig aanbod te komen.
 • De kerstvakantie is een ‘afkoelperiode’ voor het virus (cfr. verlengd herfstverlof in de scholen), waar tijdens de feestdagen sowieso ook meer familiale contacten zullen plaatsvinden.

 

Back on the Track

Safe crossing

De werkgroep Back on the Track besliste om de competitiestop voor veldlopen voor jeugdatleten vanaf 23 januari 2021 op te heffen, waardoor jeugdveldlopen opnieuw mogelijk zijn. Dus kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen kunnen vanaf 23 januari 2021 opnieuw aan officiële veldlopen deelnemen. Voor de organisatie van jeugdwedstrijden moet wel rekening worden gehouden met enkele voorschriften om de wedstrijd corona-proof te maken.

De Vlaamse Atletiekliga heeft een draaiboek 'Safe Crossing' opgemaakt om de clubs die een veldloop voor jeugdatleten willen organiseren te ondersteunen bij de voorbereidingen van hun veldloop en hun aanvraag bij het lokaal bestuur van zodra de maatregelen van de overheid dat opnieuw mogelijk maken. Het programma en tijdschema moet ook door de Vlaamse Atletiekliga worden goedgekeurd. 

De uitvoering van dit draaiboek is afhankelijk van de verdere evolutie van het COVID-19 virus en kan steeds verder aangepast worden aan de omstandigheden en overheidsrichtlijnen. In elk geval vragen wij aan de organisatoren, maar ook atleten, toeschouwers, medewerkers en jury om alle richtlijnen serieus te nemen en deze plichtsbewust en solidair op te volgen. Het COVID-19 virus is nog steeds aanwezig, en ons gedrag is bepalend om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.

Voorinschrijvingen - Atletiek.nu 

Wanneer wedstrijden opnieuw mogelijk zijn, wordt gewerkt met voorinschrijvingen en kan je niet ter plaatse inschrijven! Raadpleeg ook altijd de website van de organisator voor eventuele extra richtlijnen voor, tijdens én na de wedstrijd.

De Vlaamse Atletiekliga werkt samen met Atletiek.nu, dit is een intuïtieve applicatie speciaal ontwikkeld voor het makkelijk en geavanceerd beheren van een atletiekwedstrijd. Dit programma maakt het onder andere mogelijk om te werken met (betaalde) voorinschrijvingen. Maak kennis met Atletiek.nu dankzij deze online infosessie. Je kan deze informatie ook terugvinden op onze website.   

Verslagen 

De verslagen van de werkgroep "Back on the Track", om de hervatting van wedstrijden te onderzoeken en, waar nodig, aan te passen aan de richtlijnen van de overheden, kan je hier nalezen.  

Verslag 8 oktober 2020
Verslag 8 september 2020
Verslag 28 juli 2020
Verslag 23 juli 2020
Verslag 23 juni 2020
Verslag 3 juni 2020
Verslag 22 mei 2020
  

 

Richtlijnen

Algemeen

 • Blijf thuis indien je ziek of verkouden bent.
 • De hygiëneregels blijven essentieel. Dus was regelmatig je handen en vermijd contact met je gezicht.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar bij het betreden van de sportaccommodatie.
 • Blijf zoveel als mogelijk in de buitenlucht, hier kan een virus zich moeilijker verspreiden.
 • Je kan ook nog steeds gebruik maken van onze pictogrammen ter visualisatie van de richtlijnen.

Accommodatie

 • Organiseer éénrichtingsverkeer in de accommodatie door een aparte in- en uitgang te creëren.
 • Organiseer een ‘Kiss & Ride’-zone zodat er geen samenscholing plaatsvindt aan de parking.
 • Bereken het aantal toegelaten atleten en trainingsbubbels op de piste aan de hand van onze Excelsheet. Op die manier kan je het kruisen van verschillende trainingsbubbels vermijden.

Hygiëne

 • De club heeft tijdens elk trainingsmoment een toezichter ter plaatse die zorgt dat iedereen de hygiëne- en veiligheidsregels naleeft. Deze persoon mag niet tezelfdertijd trainer of atleet zijn en behoort niet tot een risicogroep.
 • Voorzie de toiletten van ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes voor de lavabo.
 • Hang desinfecterende handgel op bij de ingang van de accommodatie.
 • Zorgen dat atleten en trainers zowel zichzelf als hun materiaal regelmatig desinfecteren.
 • Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gemeenschappelijke contactoppervlakken moeten aangeraakt worden (vb. deurklinken).
 • Ontsmet elk uur de gemeenschappelijke contactoppervlakken (vb. deurklinken).
 • Koop het nodige hygiënisch materiaal, bestel voldoende voorraad en maak afspraken over wie de stock beheert.
 • Ontdek welk hygiënisch materiaal je moet aankopen voor een goede hygiënisch-set

 

FAQ Corona - Veelgestelde vragen

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ Corona - Veelgestelde vragen.  

 

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie. 

 

Fondsen corona-proef

Omdat verschillende activiteiten in deze coronaperiode niet kunnen doorgaan werd, na overleg met Sport Vlaanderen, zowel het reglement van het Jeugdsportfonds 2020 als dat het Recreatiesportfonds 2020 aangepast. Zo kunnen wél nog punten toegekend worden voor activiteiten die reeds voorzien waren/zijn maar wegens COVID-19 niet konden/kunnen doorgaan en anderzijds worden initiatieven beloond die leden tijdens de thuisperiode aanzetten tot bewegen. 

Bij de aanvaarde kosten worden in beide projecten ook communicatiekosten voorzien, waarmee ingespeeld wordt op het groeiend aandeel van online initiatieven. Op deze manier hopen we de fondsen ook in 2020 maximaal te kunnen verdelen bij de clubs.

De aangepaste reglementen kan je hier terugvinden. De indiendata blijven ongewijzigd.
Voor verdere info betreffende fondsen:
Jeugdsportfonds: Liesl Van Barel - 02/474 72 21
Recreatiesportfonds: Paula Vanhoovels - 02/474 72 22

Nieuws