Webshop
 • Huidige maatregelen - Update 27 maart 2021
 • Maatregelen winterseizoen 2020 - 2021
 • Back on the Track
  • Safe Crossing
  • Voorinschrijvingen verplicht - Atletiek.nu
  • Natuurlopen & vrije joggings
  • Verslagen
 • Richtlijnen  
  • Algemeen
  • Accommodatie 
  • Hygiëne
 • FAQ Corona - Veelgestelde vragen
 • Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?
 • Fondsen corona-proof  

 

Huidige maatregelen - Update 27 maart 2021 

Op woensdag 24 maart kwam het Overlegcomité vervroegd samen als gevolg van de stijgende coronacijfers. Na de persconferentie werd duidelijk dat de meeste maatregelen voor sport hetzelfde blijven, behalve voor personen vanaf 19 jaar. Het maximumaantal personen vanaf 19 jaar die elkaar in openlucht mogen ontmoeten is gereduceerd van 10 naar 4, met ingang op zaterdag 27 maart. Dat houdt in dat de trainingsgroep voor deze leeftijdscategorie maar uit 4 personen mag bestaan en niet langer uit 10. De nieuw aangekondigde maatregelen door het Overlegcomité op woensdag 24 maart kan je nalezen op info-coronavirus.be en gelden tot en met 25 april.

De impact van de huidige maatregelen op de sportsector kan je hieronder terugvinden en nalezen in het basisprotocol sport van Sport Vlaanderen. We blijven de nieuwe informatie vanuit de verschillende overheden opvolgen en passen de informatie telkens aan naar de meeste actuele stand van zaken. Momenteel is het nog wachten op het aangepaste federale MB, maar we zorgen voor een eventuele update van de maatregelen van zodra deze info beschikbaar is.

 • Voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later) gelden de volgende maatregelen:

  • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, maar bij voorkeur sport je outdoor.
   • Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen
   • Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
  • Publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.
  • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
  • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.
  • Opgelet: Jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 mogen blijven trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen. Dat verduidelijkt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Volgens de huidige coronaregels mogen alleen de 'kinderen tot 13 jaar' nog samen sporten in georganiseerd verband. Een zeer rigide toepassing van de leeftijdsregels zou betekenen dat die jongeren moeten uitgesloten worden van trainingen of wedstrijden en dus halverwege het seizoen zouden moeten afhaken. Vlaams minister van Sport Ben Weyts verduidelijkt dat jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 mogen blijven trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen.
 • Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

  • Enkel outdoor sportactiviteiten en trainingen met contact zijn toegestaan:
   • In een groep met maximum 10 personen.
   • Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
   • Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
  • Publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.
  • Indoor sporten is niet toegestaan.
  • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
  • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.
  • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Sportkampen 

  • Voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
   • Groepen van maximaal 10 personen (exclusief begeleiders).
   • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk.
   • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
   • Begeleiding draagt mondmaskers
   • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
   • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
   • Indoor lunchen is mogelijk.
   • Kleedkamergebruik is toegestaan.
   • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
   • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 
  • Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
   • Groepen van maximaal 10 personen (exclusief begeleiders).
   • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
   • Indoor sporten niet toegestaan.
   • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
   • Begeleiding draagt mondmaskers.
   • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
   • Indoor lunchen is niet mogelijk.
   • Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. 
   • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
   • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 
 • Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger):

  • Enkel outdoor sportactiviteiten en trainingen zijn toegestaan:
   • In een groep van maximum 4 personen.
   • Sportbegeleider inbegrepen in dat maximum aantal personen.
   • Steeds mét 1,5 m afstand.
   • Indoor sporten is niet toegestaan.
  • Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.
 • Voor sporten in niet-georganiseerde (individuele) verband blijven de richtlijnen ongewijzigd: 

  • Enkel toegelaten indien je outdoor sport.
  • Alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
  • Of met maximum 4 personen, incl. jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m.
 • Algemene maatregelen

  • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor sportkampen en zwembaden. 
  • Sportkantines blijven gesloten.
  • Fitnesscentra en bowlingzalen blijven gesloten, ook voor kinderen. 
  • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister.  En dopingcontroles kunnen blijven plaatsvinden.
  • Publiek tijdens trainingen is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. Die persoon:
   • Mag niet participeren aan de sportactiviteit.
   • Houdt te allen tijde 1,5m afstand.
   • Draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker.
  • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.
  • De essentiële medewerkers en vrijwilligers die nodig zijn voor de organisatie van de toegelaten sportactiviteiten, kunnen aanwezig zijn op de sportaccommodatie, mits het respecteren van de richtlijnen inzake mondmaskerplicht, de veilige afstand en hygiëne.
  • Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.
  • Op de website van Sport Vlaanderen vind je in het basisprotocol sport en corona steeds de meest recente informatie terug over sporten in tijden van corona.
  • Op de website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je steeds de laatste federale maatregelen.

 

Maatregelen zomerseizoen 2021

De Vlaamse Atletiekliga heeft het volgende beslist in verband met het zomerseizoen 2021:

 • De competitiestop voor alle leeftijden wordt verlengd tot en met 30 april 2021 als gevolg van de beslissing van het Overlegcomité om de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus te verlegen, waaronder het verbod op georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …). 
 • Er is een uitzondering mogelijk om wedstrijden te organiseren voor topsporters in functie van internationale kampioenschappen. Ondanks dat het gevraagde sportief niveau vanuit de overheid zeer hoog is, zet de Vlaamse Atletiekliga door met de organisatie van indoor micromeetings. Wij begrijpen dat wij als federatie in deze situatie helaas niet voor de volledige atletiekgemeenschap goed kunnen doen, maar we proberen binnen het kader van de overheid zoveel mogelijk atleten als mogelijk te helpen.

 • De kalender wordt herschikt van zodra duidelijk is wanneer competitie opnieuw kan worden hervat. Het hervatten van trainingen krijgt de eerste prioriteit (cfr. 1ste lockdown).

De beslissingen werden genomen met de volgende motivering: 

 • Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 laat wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) niet toe, ook niet meer voor kinderen jongeren dan 13 jaar. Dit houdt dus een verbod op georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) in. 
 • We willen aan iedereen een duidelijke streefdatum geven voor de herstart van de competitie. Atletiekwedstrijden verschillen van andere sporten omdat zowel indoor als outdoor zéér veel mensen op en naast het terrein aanwezig zijn. In de huidige context is dit aantal personen samenbrengen niet verantwoord. 
 • Vermits de kalender herschikt zal worden moeten we dit proces ook de nodige tijd geven om tot een goed en evenwichtig aanbod te komen.

 

Back on the Track

Safe crossing

Wanneer het organiseren van een veldloop voor (jeugd)atleten opnieuw mogelijk is, kan de organisatie beroep doen op het draaiboek 'Safe Crossing'. De Vlaamse Atletiekliga heeft dit draaiboek opgemaakt om de clubs te ondersteunen bij de voorbereidingen van hun veldloop en hun aanvraag bij het lokaal bestuur van zodra de maatregelen van de overheid dat opnieuw mogelijk maken. Het programma en tijdschema moet ook door de Vlaamse Atletiekliga worden goedgekeurd. 

De uitvoering van dit draaiboek is afhankelijk van de verdere evolutie van het COVID-19 virus en kan steeds verder aangepast worden aan de omstandigheden en overheidsrichtlijnen. In elk geval vragen wij aan de organisatoren, maar ook atleten, toeschouwers, medewerkers en jury om alle richtlijnen serieus te nemen en deze plichtsbewust en solidair op te volgen. Het COVID-19 virus is nog steeds aanwezig, en ons gedrag is bepalend om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.

Voorinschrijvingen - Atletiek.nu 

Wanneer wedstrijden opnieuw mogelijk zijn, wordt gewerkt met voorinschrijvingen en kan je niet ter plaatse inschrijven! Raadpleeg ook altijd de website van de organisator voor eventuele extra richtlijnen voor, tijdens én na de wedstrijd.

De Vlaamse Atletiekliga werkt samen met Atletiek.nu, dit is een intuïtieve applicatie speciaal ontwikkeld voor het makkelijk en geavanceerd beheren van een atletiekwedstrijd. Dit programma maakt het onder andere mogelijk om te werken met (betaalde) voorinschrijvingen. Maak kennis met Atletiek.nu dankzij deze online infosessie. Je kan deze informatie ook terugvinden op onze website.   

Natuurlopen & vrije joggings

Ondanks de moeilijke omstandigheden moedigen we de organisatie van natuurlopen & vrije joggings voor recreatieve lopers, aan. Gebruik hiervoor het draaiboek natuurloop of vrije jogging om de organisatie corona-proof te laten verlopen.  

Verslagen 

De verslagen van de werkgroep "Back on the Track", om de hervatting van wedstrijden te onderzoeken en, waar nodig, aan te passen aan de richtlijnen van de overheden, kan je hier nalezen.  

Verslag 8 oktober 2020
Verslag 8 september 2020
Verslag 28 juli 2020
Verslag 23 juli 2020
Verslag 23 juni 2020
Verslag 3 juni 2020
Verslag 22 mei 2020
  

 

Richtlijnen

Algemeen

 • Blijf thuis indien je ziek of verkouden bent.
 • De hygiëneregels blijven essentieel. Dus was regelmatig je handen en vermijd contact met je gezicht.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar bij het betreden van de sportaccommodatie.
 • Blijf zoveel als mogelijk in de buitenlucht, hier kan een virus zich moeilijker verspreiden.
 • Je kan ook nog steeds gebruik maken van onze pictogrammen ter visualisatie van de richtlijnen.

Accommodatie

 • Organiseer éénrichtingsverkeer in de accommodatie door een aparte in- en uitgang te creëren.
 • Organiseer een ‘Kiss & Ride’-zone zodat er geen samenscholing plaatsvindt aan de parking.
 • Bereken het aantal toegelaten atleten en trainingsbubbels op de piste aan de hand van onze Excelsheet. Op die manier kan je het kruisen van verschillende trainingsbubbels vermijden.

Hygiëne

 • De club heeft tijdens elk trainingsmoment een toezichter ter plaatse die zorgt dat iedereen de hygiëne- en veiligheidsregels naleeft. Deze persoon mag niet tezelfdertijd trainer of atleet zijn en behoort niet tot een risicogroep.
 • Voorzie de toiletten van ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes voor de lavabo.
 • Hang desinfecterende handgel op bij de ingang van de accommodatie.
 • Zorgen dat atleten en trainers zowel zichzelf als hun materiaal regelmatig desinfecteren.
 • Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gemeenschappelijke contactoppervlakken moeten aangeraakt worden (vb. deurklinken).
 • Ontsmet elk uur de gemeenschappelijke contactoppervlakken (vb. deurklinken).
 • Koop het nodige hygiënisch materiaal, bestel voldoende voorraad en maak afspraken over wie de stock beheert.
 • Ontdek welk hygiënisch materiaal je moet aankopen voor een goede hygiëne-set

 

FAQ Corona - Veelgestelde vragen

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ Corona - Veelgestelde vragen.  

 

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie. 

 

Fondsen corona-proef

Omdat verschillende activiteiten in deze coronaperiode niet kunnen doorgaan werd, na overleg met Sport Vlaanderen, zowel het reglement van het Jeugdsportfonds 2020 als dat het Recreatiesportfonds 2020 aangepast. Zo kunnen wél nog punten toegekend worden voor activiteiten die reeds voorzien waren/zijn maar wegens COVID-19 niet konden/kunnen doorgaan en anderzijds worden initiatieven beloond die leden tijdens de thuisperiode aanzetten tot bewegen. 

Bij de aanvaarde kosten worden in beide projecten ook communicatiekosten voorzien, waarmee ingespeeld wordt op het groeiend aandeel van online initiatieven. Op deze manier hopen we de fondsen ook in 2020 maximaal te kunnen verdelen bij de clubs.

De aangepaste reglementen kan je hier terugvinden. De indiendata blijven ongewijzigd.
Voor verdere info betreffende fondsen:
Jeugdsportfonds: Liesl Van Barel - 02/474 72 21
Recreatiesportfonds: Paula Vanhoovels - 02/474 72 22

Nieuws