Webshop
 • Draaiboek + webinar 'Heropstart competities vanaf 9 juni'
 • Huidige maatregelen - Update 27 juni 2021
 • Back on the Track
  • Voorinschrijvingen verplicht - Atletiek.nu
  • Natuurlopen & vrije joggings
  • Verslagen
 • FAQ Corona - Veelgestelde vragen
 • Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?
 • Fondsen corona-proof  

Draaiboek + webinar 'Heropstart competities vanaf 9 juni'

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden legde gisterenavond het ontwerp van het MB met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan voor advies voor aan de Raad van State. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021. Dit blijft natuurlijk nog onder enig voorbehoud en zoals steeds kunnen lokaal afwijkende maatregelen genomen worden door de lokale overheden. Je kan het draaiboek hier terugvinden.

Gery Follens, voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse Atletiekliga, gaf op 10 juni een uiteenzetting over de huidige coronasituatie. We kunnen immers onze competitie terug opstarten vanaf 9 juni. Daarnaast loopt er al sinds begin dit jaar een strategische oefening waar een aantal werkgroepen voorbereidend werk hebben uitgevoerd dat resulteert in een brede bevraging van onze clubs. Je kan de webinar hier herbekijken.

Huidige maatregelen - Update 27 juni 2021 

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste coronamaatregelen m.b.t. de sportsector van 27 juni 2021 op basis van de beslissingen van het Overlegcomité op 18 juni 2021 en het federaal Ministerieel Besluit van 23 juni. Een overzicht van alle huidige maatregelen vind je terug op info-coronavirus.be. We geven ook een overzicht van de impact van de versoepelingsfases 30 juli, 13 augustus en 1 september voor de sportsector.

We blijven de nieuwe informatie vanuit de verschillende overheden opvolgen en passen de informatie telkens aan naar de meeste actuele stand van zaken. Hieronder vind je alle huidige maatregelen met betrekking tot de sportsector en een vooruitblik naar de aankomende versoepelingen. 

 • Voor iedereen

  • Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband.
  • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
  • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella.
  • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.
  • Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.
  • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
   • Minderjarige deelnemers (en G-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.
   • Zonder Covid Safe Ticket
    • Binnen tot 2000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 2000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
    • Buiten tot 2500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion).
   • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
   • Organisatoren zijn niet verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
   • CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht, behalve wanneer men indoor onder de 100 en outdoor onder de 200 toeschouwers blijft.
  • Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.
 • Sportkampen en sportstages

  • Voor het aantal deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet. Vanaf 25 juni is dit maximum 100 deelnemers & vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers.
  • Overnachtingen zijn toegelaten.
  •  

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

 • Vooruitblik op mogelijke versoepelingen

We blikken vooruit op mogelijke versoepelingen op basis van de voorlopige communicatie vanuit het federale niveau na het overlegcomité (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen).

  • 30 juli
   • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
    • Binnen tot 3000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand. 
    • Buiten tot 5000 personen, met mondmasker en op een veilige afstand.
  • 13 augustus
   • Er wordt voorzien in een mogelijkheid om af te wijken van het maximum aantal van 5000 personen publiek, mits gebruik van het COVID Safe Ticket. In dat geval mag men outdoor tot 75.000 personen per dag toelaten
  • 1 september
   • Aantal te bepalen, zittend en/of staand, mondmasker en sociale afstand niet verplicht.
   • Er wordt voorzien in een mogelijkheid om af te wijken van een nog te bepalen maximum aantal personen publiek, mits gebruik van het COVID Safe Ticket.
   • Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages
 • Hygiëne maatregelen en richtlijnen

  • Blijf thuis indien je ziek of verkouden bent.
  • De hygiëneregels blijven essentieel. Dus was regelmatig je handen en vermijd contact met je gezicht.
  • Voorzie de toiletten van ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes voor de lavabo.
  • Hang desinfecterende handgel op bij de ingang van de accommodatie.
  • Zorgen dat atleten en trainers zowel zichzelf als hun materiaal regelmatig desinfecteren.
  • Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gemeenschappelijke contactoppervlakken moeten aangeraakt worden (vb. deurklinken).
  • Ontsmet regelmatig de gemeenschappelijke contactoppervlakken (vb. deurklinken).
  • Koop het nodige hygiënisch materiaal, bestel voldoende voorraad en maak afspraken over wie de stock beheert.
  • Ontdek welk hygiënisch materiaal je moet aankopen voor een goede hygiëne-set
  • Maak gebruik van onze pictogrammen om alle maatregelen en richtlijnen duidelijk te maken. 

Back on the Track

Voorinschrijvingen - Atletiek.nu 

Wanneer wedstrijden opnieuw mogelijk zijn, wordt gewerkt met voorinschrijvingen en kan je niet ter plaatse inschrijven! Raadpleeg ook altijd de website van de organisator voor eventuele extra richtlijnen voor, tijdens én na de wedstrijd.

De Vlaamse Atletiekliga werkt samen met Atletiek.nu, dit is een intuïtieve applicatie speciaal ontwikkeld voor het makkelijk en geavanceerd beheren van een atletiekwedstrijd. Dit programma maakt het onder andere mogelijk om te werken met (betaalde) voorinschrijvingen. Maak kennis met Atletiek.nu dankzij deze online infosessie. Je kan deze informatie ook terugvinden op onze website.   

Natuurlopen & vrije joggings

Ondanks de moeilijke omstandigheden moedigen we de organisatie van natuurlopen & vrije joggings voor recreatieve lopers, aan. Gebruik hiervoor het draaiboek natuurloop of vrije jogging om de organisatie corona-proof te laten verlopen.  

Verslagen 

De verslagen van de werkgroep "Back on the Track", om de hervatting van wedstrijden te onderzoeken en, waar nodig, aan te passen aan de richtlijnen van de overheden, kan je hier nalezen.  

Verslag 8 oktober 2020
Verslag 8 september 2020
Verslag 28 juli 2020
Verslag 23 juli 2020
Verslag 23 juni 2020
Verslag 3 juni 2020
Verslag 22 mei 2020
  

 

FAQ Corona - Veelgestelde vragen

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ Corona - Veelgestelde vragen.  Voor meer vragen en antwoorden kan je ook terecht bij de veelgestelde vragen van Sport Vlaanderen.

 

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie. 

 

Fondsen corona-proef

Omdat verschillende activiteiten in deze coronaperiode niet kunnen doorgaan werd, na overleg met Sport Vlaanderen, zowel het reglement van het Jeugdsportfonds 2020 als dat het Recreatiesportfonds 2020 aangepast. Zo kunnen wél nog punten toegekend worden voor activiteiten die reeds voorzien waren/zijn maar wegens COVID-19 niet konden/kunnen doorgaan en anderzijds worden initiatieven beloond die leden tijdens de thuisperiode aanzetten tot bewegen. 

Bij de aanvaarde kosten worden in beide projecten ook communicatiekosten voorzien, waarmee ingespeeld wordt op het groeiend aandeel van online initiatieven. Op deze manier hopen we de fondsen ook in 2020 maximaal te kunnen verdelen bij de clubs.

De aangepaste reglementen kan je hier terugvinden. De indiendata blijven ongewijzigd.
Voor verdere info betreffende fondsen:
Jeugdsportfonds: Liesl Van Barel - 02/474 72 21
Recreatiesportfonds: Paula Vanhoovels - 02/474 72 22

Nieuws