Steunmaatregelen

Op vrijdag 8 mei gaf Gery Follens, voorzitter van de Raad van Bestuur, een uitzetting over de steunmaatregelen van de Vlaamse Atletiekliga aan de atletiekclub.  Via deze link kan je de volledige presentatie herbekijken. Na de uiteenzetting was er ruimte om vragen te stellen. Hier kan je de tekst nalezen en de Powerpoint bekijken van de uiteenzetting.

De Vlaamse Atletiekliga heeft richtlijnen en visueel materiaal opgesteld die de atletiekclubs ondersteunen bij de voorbereiding en organisatie van trainingen.

  • Algemene richtlijnen (verzekering, hygiëne-set, ...)
  • Specifieke richtlijnen (voor training, per discipline, voor atleten, ouders, ...) 
  • Pictogrammen ter visualisatie van de richtlijnen
  • Bereken hier hoeveel atleten er op jullie piste kunnen
  • Checklist om na te gaan of jouw club klaar is voor de heropstart
  • Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? Ons stappenplan helpt je op weg

FAQ (veel gestelde vragen)

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ (veel gestelde vragen).

Wedstrijden & werkgroep Back on the Track

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat alle sportcompetities verboden zijn tot 1 augustus 2020. De Vlaamse Atletiekliga annuleert daarom alle Vlaamse wedstrijden tot en met 31 juli 2020. De geannuleerde wedstrijden worden niet herplaatst in de kalender, ook kampioenschappen worden niet verplaatst met uitzondering van de Belgische kampioenschappen op voorwaarde dat er een relevante datum kan worden gevonden. Over de Belgische kampioenschappen zal later gecommuniceerd worden.

De Vlaamse Atletiekliga heeft een werkgroep Back on the Track opgericht om de eventuele hervatting van wedstrijden te onderzeoeken en, waar nodig, aan te passen aan de richtlijnen van de overheden. De verslagen van deze werkgroep kan je hier nalezen.  

Verslag 22 mei 2020 

Fondsen corona-proef

Omdat verschillende activiteiten in deze coronaperiode niet kunnen doorgaan werd, na overleg met Sport Vlaanderen, zowel het reglement van het Jeugdsportfonds 2020 als dat het Recreatiesportfonds 2020 aangepast. Zo kunnen wél nog punten toegekend worden voor activiteiten die reeds voorzien waren/zijn maar wegens Covid-19 niet konden/kunnen doorgaan en anderzijds worden initiatieven beloond die leden tijdens de thuisperiode aanzetten tot bewegen. 

Bij de aanvaarde kosten worden in beide projecten ook communicatiekosten voorzien, waarmee ingespeeld wordt op het groeiend aandeel van online initiatieven. Op deze manier hopen we de fondsen ook in 2020 maximaal te kunnen verdelen bij de clubs.

De aangepaste reglementen kan je hier terugvinden. De indiendata blijven ongewijzigd.
Voor verdere info betreffende fondsen:
Jeugdsportfonds: Liesl Van Barel - 02/474 72 21
Recreatiesportfonds: Paula Vanhoovels - 02/474 72 22

 

Nieuws