Webshop
 • Huidige maatregelen - Update 20 mei 2022
  • Algemeen
  • Wedstrijden
  • Sportkampen
 • Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

 

Huidige maatregelen - Update 20 mei 2022 

 • Algemeen

  • Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht. Behalve vanaf de leeftijd van 12 jaar in ziekenhuizen en apotheken.

  • In sportinfrastructuur wordt aanbevolen een CO2-meter te gebruiken in ruimten waar publiek aanwezig is. Het CO2-gehalte van de lucht mag, idealiter, niet hoger zijn dan 900 ppm en mag in geen geval de norm van 1200 ppm overschrijden. Als de CO2-concentratie de drempel van 900ppm overschrijdt, wordt een efficiënt luchtventilatiesysteem sterk aanbevolen.
  • Een overzicht van alle huidige maatregelen vind je terug op info-coronavirus.be
 • Wedstrijden

  • Publiek is toegelaten zonder beperkingen en de verplichting om het Covid Safe Ticket te vertonen vervalt.
  • Geen beperkingen in het aantal deelnemers
  • Verplichte voorinschrijving via Atletiek.nu blijft van toepassing. Dit maakt het mogelijk om te werken met (betaalde) voorinschrijvingen. Maak kennis met Atletiek.nu dankzij deze online infosessie en meer info kan je hier terugvinden.
 • Sportkampen
  • Geen beperkende maartregelen meer van kracht.

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie. 

Nieuws