Webshop

Projecten gericht naar kansengroepen 2017

De Vlaamse Atletiekliga ondersteunt verenigingen die initiatieven nemen om de atletiek laagdrempelig te maken en bereikbaar voor iedereen die wil sporten.

Iedereen heeft het recht om aan atletiek te doen!

Projectondersteuning - info

Bewegen op Verwijzing

Dankzij dit project kunnen huisartsen hun patiënten met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een ‘BOV-coach’. Verenigingen kunnen een aanvraagdossier indienen om een ‘BOV-coach’ te financieren.

Beweging op Verwijzing kort geschetst Website Beweging op Verwijzing

De open sportclub

De sportclub is méér dan sporten alleen. We kunnen zorgen voor (onzichtbare) drempels voor nieuwe leden of voor mensen die de sportclub als organisatievorm niet goed kennen.

De Open Sportclub kort geschetst Website De open Sportclub

Nieuws