Webshop

Trainingen in georganiseerde verband (in clubs) zijn toegelaten voor:

 • kinderen tot 13 jaar (°2009 of later), zowel indoor als outdoor, volgens de huidige protocollen (trainingsbubbels van max. 50 atleten, zonder mondmasker en geen social distancing).
 • personen vanaf 13 jaar, indien ze zich houden aan strikte voorwaarden (enkel indien georganiseerd door een club, enkel outdoormax. vier personen, steeds met 1,5m afstand en een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider)

Op onze pagina Corona & atletiek vind je een overzicht met alle huidige maatregelen om op een veilige manier training te geven. Je kan ook gebruik maken van onze pictogrammen om alle richtlijnen te visualiseren. 

Jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 mogen blijven trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen. Dat verduidelijkt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Volgens de huidige coronaregels mogen alleen de 'kinderen tot 13 jaar' nog samen sporten in georganiseerd verband. Een zeer rigide toepassing van de leeftijdsregels zou betekenen dat die jongeren moeten uitgesloten worden van trainingen of wedstrijden en dus halverwege het seizoen zouden moeten afhaken. Vlaams minister van Sport Ben Weyts verduidelijkt dat jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 mogen blijven trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen.

Ja, trainingen voor atleten ouder dan 13 jaar kunnen plaatsvinden indien het gaat om trainingen, georganiseerd door een club of vereniging en op deze voorwaarden:

 • enkel outdoor
 • max. vier personen
 • de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer)
 • een eventuele trainer/coach maakt deel uit van deze vier personen. 

Overige georganiseerde sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn niet toegelaten.

Niet-georganiseerde sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

 • alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
 • of met max. 4 personen incl. jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m
 • met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met max. 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand

Voor kinderen tot 13 jaar (°2009) moet social distancing niet worden toegepast op training binnen de trainingsbubbel, zowel indoor als outdoor. Tenzij het lokale bestuur extra beperkende maatregelen oplegt.

Voor personen vanaf 13 jaar blijft social distancing wel verplicht.

Social distancing is momenteel niet van toepassing op training voor kinderen tot 13 jaar (°2009). Dus tijdens een training mogen kinderen achter elkaar lopen, op dezelfde mat springen en materiaal, zoals een bal of discus, delen.

We raden wel aan om zoveel als mogelijk spel- en oefenvormen met contact te vermijden. Er wordt alleen gesproken over de afstandregel, maar de andere hygiëneregels blijven nog steeds van kracht. Dus handen wassen voor en na training blijft belangrijk en het sportmateriaal moet voor en na tranining worden ontsmet. 

Nee, tijdens trainingen mogen geen toeschouwers aanwezig zijn, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. Die persoon:

 • mag niet participeren aan de sportactiviteit.
 • houdt te allen tijde 1,5m afstand.
 • draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker.

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn.

Nee, indoorinfrastructuur zoals fitnesscentra en krachtzalen moeten verplicht sluiten (ook voor kinderen). 

Ja, als lid van een erkende Vlaamse atletiekclub (en bijgevolg lid van de Vlaamse Atletiekliga) blijf je altijd verzekering voor lichamelijke ongevallen, 24 uur per dag, 7 dagen per week en dat het hele seizoen door. Dus als je alleen een training afwerkt in het park of bij je thuis, ben je verzekerd. En ook de verplaatsingen naar training en terug naar huis zijn inbegrepen in de verzekering. Meer info over onze verzekering vind je hier

Dit is een bevoegdheid van de lokale besturen en er zijn grote verschillen per piste, gaande van maximaal 1 groep op de hele piste, tot meerdere groepen (met elk een afgezonderd deel van de piste). Neem hiervoor zeker contact op het lokaal bestuur en/of eigenaar van de sportaccomodatie. 

Nee, er zijn geen leeftijdsvoorwaarden om een trainingsgroep samen te stellen, behalve dat alle deelnemers jonger dan 13 jaar (°2009) moeten zijn.

Nee, een trainer kan aan verschillende groepen kinderen tot 13 jaar (°2009) trainen geven en dit op verschillende momenten. Een groep kan dus afwisselend door verschillende trainers worden getraind.

Nee, kinderen tot 13 jaar (°2009) zijn niet gebonden aan 1 vaste groep of trainer. Een jeugdatleet kan trainen in meerdere groepen en/of bij meerdere trainers, bijvoorbeeld verschillende disciplines bij verschillende trainers op verschillende dagen. Zolang de groep bestaat uit maximum 50 jeugdatleten tot 13 jaar (°2009) en de training in clubverband wordt georganiseerd. 

Voor iedereen vanaf 13 jaar zijn trainingen momenteel niet toegelaten in clubverband. 

Ja, de essentiële medewerkers en vrijwilligers die nodig zijn voor de organisatie van de toegelaten sportactiviteiten, kunnen aanwezig zijn op de sportaccommodatie, mits het respecteren van de richtlijnen inzake mondmaskerplicht, de veilige afstand en hygiëne.

Nee, atleten moeten geen mondmasker dragen tijdens trainingen.

Ja, de trainer moet steeds een mondmasker of geschikt alternatief dragen tijdens de training.

De Vlaamse Atletiekliga raadt het gebruik van een hygiëne-set aan. 

Nee, de federatie adviseert wat de "beste praktijk" is. Elke club implementeert dit naar best vermogen.

Het is een advies van de federatie, geen verplichting. Met dit advies wil de federatie benadrukken dat indien de regels niet worden gerespecteerd, de lokale overheid de accommodatie terug zal sluiten. Indien je niet voor elk trainingsmoment toezicht kan voorzien raden wij aan om de permanentie te organiseren voor de trainingsmomenten waarop de meeste groepen gelijktijdig trainen.

Ja, indien zowel de trainer als de atleet voldoende afstand houden en elk een eigen set ontsmettingsmiddel en wegwerphandschoenen gebruiken kan dat. We adviseren om het zo simpel mogelijk te organiseren, op die manier kunnen de hygiëneregels het best worden toegepast en opgevolgd. 

Binnen de ruimte of organisatie van de club kan en moet je de naleving van de maatregelen bewaken. Maar gevallen, zoals omschreven in het voorbeeld, zitten op de grens tussen het privéleven van de betrokken personen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de club. Overleg binnen de club of je al dan niet ouders zal aanspreken op dergelijke grensgevallen en doe dit dan ook consequent wel of niet.

Ja,  een sportkamp met een groep van max. 50 deelnemers (inclusief de begeleiders) kan nog steeds plaavinden. Voor alle sportkampen moet je wel een toelating hebben van het lokaal bestuur en overnachtingen zijn sowieso niet mogelijk.

We hebben de werkgroep “Back on the Track” opgericht om de hervatting van wedstrijden te bekijken en, waar nodig, aan te passen aan de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid.

Momenteel mogen sportwedstrijden enkel nog plaatsvinden voor jeugdatleten tot 13 jaar (°2009). Voor iedereen vanaf 13 jaar zijn wedstrijden momenteel niet toegelaten.

Publiek is niet toegelaten bij wedstrijden, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. De aanwezigen moeten steeds een mondmasker dragen en ten allen tijde 1,5m afstand houden van andere aanwezigen.

Ja, als organisator heb je het recht om een atleet die de coronamaatregelen niet respecteert te weigeren en bijgevolg niet te laten deelnemen aan de wedstrijd. 

Ja, voorinschrijvingen zijn verplicht. Hiervoor kan je als club gebruik maken van Atletiek.nu

We hebben beslist om geen juryleden uit risicogroepen aan te duiden. We zijn ons zeer bewust dat hierdoor een belangrijke en zeer actieve groep juryleden niet kan aangeduid worden, maar we wensen geen enkel risico te nemen op gezondheidsvlak.

De Vlaamse regering heeft wel het ouderencharter opgesteld, een leidraad voor ouderen en voor personen uit een risicogroep. Bij de uitwerking van het charter is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens. Er wordt gekeken naar de persoonlijke gezondheid én naar het risico van de specifieke activiteit. Het is de bedoeling dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt.

Dit kan autonoom door de Provinciale Comités worden beslist.

Het principe is dat, indien mogelijk, deze toewijzingen blijven behouden.

Met het oog op een goede spreiding van de betalingen door de clubs is door de raad van bestuur beslist op zijn vergadering van 14 mei om het tweede voorschot te laten betalen uiterlijk op 15 juni. In dit voorschot zal de 1/4e korting verrekend worden. Zoals reeds in de online videoconferentie met de clubs vermeld zal a rato van het aantal aangeslotenen 1/4e van het bedrag van de vergunning voor wedstrijdatleten en recreanten (min verzekering) niet gevorderd worden. Elke club krijgt in de loop van volgende week meer informatie over hoeveel deze korting voor je club bedraagt, en hoeveel dan het te betalen tweede voorschot juist is. Het derde voorschot blijft dan uiterlijk 31 juli te betalen. Op deze manier hoopt de raad van bestuur om gespreide betalingen mogelijk te maken om de clubs niet in financiële moeilijkheden te brengen.

Ja, dit is ondertussen gebeurd.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.

Er zijn hierover nog niet veel vragen (rechtstreeks) bij de federatie terecht gekomen. Het staat elke club vrij om een beleid uit te werken voor hun leden.

Elke club mag zijn eigen keuzes hierin maken, wij weten dat er al verschillende beslissingen zijn gemaakt door de clubs. Sommige clubs betalen het lidgeld niet terug, sommigen doen dit wel, en anderen geven een korting bij de heraansluiting voor volgend seizoen.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.