Webshop

Bij indoorwedstrijden voor -18 geldt een beperking tot 50 atleten, maar vanaf 7 januari 2022 wordt dat opgetrokken tot 100 atleten.

 • Publiek is niet toegelaten, behalve één begeleider per atleet is toegelaten.
 • Begeleiders, net zoals medewerkers, juryleden, ... worden niet meegerekend in de toegelaten 50 atleten (of vanaf 7 januari 100 atleten).
 • De begeleiders moeten blijven zitten en mogen niet doorheen de zaal rondlopen tijdens de wedstrijd.

 

Bij indoorwedstrijden voor +18 geldt een beperking tot 200 personen.

 • Publiek is niet toegelaten, behalve één trainer per atleet is toegelaten.
 • De trainer moet een VAT-trainerskaart voorleggen.
 • Trainers worden wel meegerekend in het toegelaten 200 personen.
 • Medewerkers, juryleden, ... worden niet meegerekend in het toegelaten 200 personen. 
 • De trainers moeten blijven zitten en mogen niet doorheen de zaal rondlopen tijdens de wedstrijd.

 

Bij outdoorwedstrijden gelden geen beperkingen in het aantal toegelaten deelnemers. 

Zowel indoor als outdoor mag geen publiek aanwezig zijn, behalve 1 begeleider of trainer per atleet.

Vanaf 7 januari worden op outdoorwedstrijden twee begeleiders voor elke minderjarige atleet toegelaten. Voor indoorwedstrijden blijven dezelfde regels ook na 7 januari van kracht .  

De Vlaamse Atletiekliga stelt het gebruik van het Covid Safe Ticket in als algemene regel voor alle organisaties van de Vlaamse atletiekclubs.

 • Iedereen vanaf 12 jaar en 2 maanden moet een Covid Safe Ticket voorleggen om toegang te krijgen tot een wedstrijd, zowel indoor als outdoor.
 • Iedereen vanaf 6 jaar moet een mondmasker dragen.
 • Voor deze evenementen heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig.

Maak gebruik van onze pictogrammen om alle maatregelen en richtlijnen duidelijk te maken. 

Bij outdoorwedstrijden zijn horeca-activiteiten wel mogelijk, onder de volgende beperkingen.

 • Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • De sluitingstijd wordt beperkt tot 23 uur.
 • Het Covid Safe Ticket is verplicht voor iedereen vanaf 16 jaar.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar, behalve wanneer je neerzit.

Bij indoorwedstrijden zijn horeca-activiteiten niet mogelijk.

Maak gebruik van onze pictogrammen om alle maatregelen en richtlijnen duidelijk te maken. 

Het Covid Safe Ticket is verplicht worden in alle horeca vanaf 16 jaar, terwijl de mondmaskerplicht al vanaf 6 jaar van toepassing is. 

Maak gebruik van onze pictogrammen om alle maatregelen en richtlijnen duidelijk te maken. 

Het Covid Safe Ticket controleren doe je aan de hand van de app CovidScan (niet verwisselen met de CovidSafe-app, waar je jouw persoonlijk CST-bewijs terugvindt). De CovidScan is de officiële Belgische app voor het scannen en valideren van digitale EU COVID-certificaten. Daarmee kan je COVID-certificaten digitaal lezen en zo hun geldigheid nagaan. Je kan de app downloaden in de App Store of via Google Play.

Meer info over het gebruik van de app CovidScan vind je in ons draaiboek "Covid Safe Ticket in de clubkantine"
Maak gebruik van onze pictogrammen om alle maatregelen en richtlijnen duidelijk te maken. 

 1. Download de app CovidScanBE in de App Store of via Google Play.
 2. Open de app.
 3. Kies de gewenste taal.
 4. Kies of je al dan niet wilt meewerken bij crash- en prestatierapportering. Je bent hierin volledig vrij om te kiezen op ‘ja’ of ‘nee’. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je app.
 5. Selecteer type validatie (bij het scannen kan je dit type nog steeds aanpassen). Bij horeca moet je kiezen voor ‘Evenement (Covid Safe Ticket)’.
 6. De app zal toegang tot je camera vragen. Dit is nodig om de QR-codes te kunnen scannen. Klik dus op ‘verder’. Je krijgt de melding dat CovidScan toegang wilt tot de camera. Druk op OK.
 7. De app is nu volledig klaar voor gebruik.

Meer info over het gebruik van de app CovidScan vind je in ons draaiboek "Covid Safe Ticket in de clubkantine"
Maak gebruik van onze pictogrammen om alle maatregelen en richtlijnen duidelijk te maken. 

 1. Open de app.
 2. De app gaat meteen naar camerafunctie. Houdt je gsm boven de QR-code van de gast. De scan gebeurt automatisch, je hoeft nergens op te klikken.
 3. De scan toont of de persoon toegelaten is, en wat zijn/haar volledige naam is. Nu kan je de identiteitskaart van de gast bekijken om te verifiëren dat de naam op de app overeenkomt met de naam op hun identiteitskaart.
 4. Alles oké? Dan kan de gast zorgeloos de kantine betreden.

Meer info over het gebruik van de app CovidScan vind je in ons draaiboek "Covid Safe Ticket in de clubkantine"
Maak gebruik van onze pictogrammen om alle maatregelen en richtlijnen duidelijk te maken. 

Op trainingen zijn dezelfde regels van toepassing als tijdens wedstrijden. Zowel indoor als outdoor mag geen publiek aanwezig zijn, behalve 1 begeleider of trainer per atleet. Vanaf 7 januari worden twee begeleiders voor elke minderjarige atleet toegelaten op outdoortrainingen. Indoor blijven dezelfde regels van kracht na 7 januari.  

Bij outdoortrainingen zijn horeca-activiteiten wel mogelijk, onder de volgende beperkingen.

 • Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • De sluitingstijd wordt beperkt tot 23 uur.
 • Het Covid Safe Ticket is verplicht voor iedereen vanaf 16 jaar.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar, behalve wanneer je neerzit.

Bij indoortrainingen zijn horeca-activiteiten niet mogelijk.

Voor iedereen, want outdoor mag opnieuw onder normale omstandigheden worden gesport. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband.

Nee, contact is toegestaan bij sportactiviteiten.

Ja, want contact is toegestaan bij sportactiviteiten,voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. 

De hygiëneregels blijven wel nog steeds van kracht. Dus handen wassen voor en na training blijft belangrijk en het sportmateriaal tijdig ontsmetten. 

Het beleid van de federatie volgt de regels vanuit de federale overheid. 

 • Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen al of niet gevaccineerd.
 • De vaccinatie-toestand van een persoon mag niet worden opgevraagd (privacy van medische informatie).
 • Er zijn momenteel geen beperkingen meer van kracht bij sportbeoefening en evenementen met minder dan 400 personen (outdoor) en 200 personen (indoor). Dus geen verplichting meer voor het gebruik van mondmasters of het toepassen van social distancing. 
 • Een Covid Safe Ticket mag niet worden gebruikt op niveau van sportactiviteiten van een club.

Nee, atleten moeten geen mondmasker dragen tijdens trainingen. Behalve tijdens indoortrainingen wanneer ze niet aan het sporten zijn (aankomst, vertrek, verplaatsen doorheen de indoor infrastructuur).

Enkel indoor moeten trainers een mondmasker dragen tijdens trainingen. Outdoor is deze verplichting niet van toepassing. 

Nee, er zijn geen leeftijdsbeperkingen meer van kracht. 

Nee, een trainer kan aan verschillende groepen trainen geven en dit op verschillende momenten.

Nee, je hoeft je niet te beperken tot 1 vaste trainingsgroep. 

Nee, het advies om 1 hobby te kiezen is niet langer van kracht.

ja, kleedkamers en douches zijn open, maar mondmaskers zijn verplicht voor iedereen in kleedkamers (behalve in de douche).

Ja, fitnesscentra en krachtzalen mogen de deuren openen. Maar mondmaskers zijn verplicht in binnenruimtes, zoals indoor sportinfrastructuur, fitnesscentra en sportcentra, voor iedereen in de gangen en tribunes. TIjdens het sporten mag je als atleet het mondmasker afzetten. 

De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Dus er is geen verbod meer op het aantal groepen/atleten op een piste. De densiteitsregels kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn om voldoende afstand tussen verschillende groepen te garanderen. 

Ja, dat mag. 

Ja, als lid van een erkende Vlaamse atletiekclub (en bijgevolg lid van de Vlaamse Atletiekliga) blijf je altijd verzekering voor lichamelijke ongevallen, 24 uur per dag, 7 dagen per week en dat het hele seizoen door. Dus als je alleen een training afwerkt in het park of bij je thuis, ben je verzekerd. En ook de verplaatsingen naar training en terug naar huis zijn inbegrepen in de verzekering. Meer info over onze verzekering vind je hier

Ja, er mag opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd verband (sportclub), als niet-georganiseerd verband (sporten met vrienden).

De Vlaamse Atletiekliga raadt het gebruik van een hygiëne-set aan. 

Nee, de federatie adviseert wat de "beste praktijk" is. Elke club implementeert dit naar best vermogen.

Binnen de ruimte of organisatie van de club kan en moet je de naleving van de maatregelen bewaken. Maar bepaalde gevallen zitten op de grens tussen het privéleven van de betrokken personen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de club. Overleg binnen de club of je al dan niet ouders zal aanspreken op dergelijke grensgevallen en doe dit dan ook consequent wel of niet.

Een club, trainer, bestuurder, lid,… kan aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting opgelopen door een lid of een andere aanwezige. Deze aansprakelijkheid is verzekerd cfr de voorwaarden van de polis nr. 45.045.885.

Nu, bij de heropstart en/of organisatie van de sportactiviteiten verzoeken wij de sportclubs de bepalingen van de federale regering nauwlettend te volgen teneinde de best mogelijk bescherming voor de sporters en andere aanwezigen te garanderen. De algemene voorwaarden omvatten immers een bepaling die het de verzekeraar mogelijk maakt niet tussenbeide te komen in geval van "het niet-naleven van wetten, regels, of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit waarbij het voor ieder met de materie vertrouwde persoon  duidelijk moet zijn dat het hieruit bijna onvermijdelijk schade moet ontstaan".

De niet-naleving van de veiligheidsnormen kan, afhankelijk van de omstandigheden, de verzekerde confronteren met een ontzegging van de dekking, met name wanneer hij het initiatief heeft genomen om een evenement te organiseren waarvan hij weet dat het niet kan of mag plaatsvinden met inachtneming van de door de federale overheid opgelegde basisregels met betrekking tot de veiligheidsafstand.

Met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de club  aangaande de heropstart/organisatie van de activiteiten willen wij uw aandacht vestigen op volgende aspecten:

 • De bewijslast inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de club/trainer ligt bij het slachtoffer (in dit concreet geval de persoon die het virus heeft opgelopen).
 • De activiteit moet worden georganiseerd in overeenstemming met de maatregelen, richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde overheid.
 • De activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te worden ingericht, in het bijzonder om de kans op een besmetting te minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de gevaren van COVID-19 en de hoge besmettingsgraad.

Het is te allen tijde cruciaal dat de club de door de overheid opgelegde verplichtingen toepast en alle mogelijke inspanningen levert om de aanbevelingen na te leven. We nodigen clubs ook uit om regelmatig met de leden of hun ouders te communiceren over de genomen maatregelen om hen op de hoogte te houden van de omstandigheden waarin de sportbeoefening wordt georganiseerd.

In het kader van de waarborg lichamelijke ongevallen wordt het oplopen van een infectieziekte zoals COVID-19 op zich niet als een lichamelijk ongeval beschouwd. De waarborg lichamelijke ongevallen is dus niet van toepassing.

Ja, als organisator heb je het recht om een atleet die de coronamaatregelen niet respecteert te weigeren en bijgevolg niet te laten deelnemen aan de wedstrijd. 

Ja, voorinschrijvingen zijn verplicht. Hiervoor kan je als club gebruik maken van Atletiek.nu

Ja, sportkampen en sportstages zonder beperkende maatregelen. 

Met het oog op een goede spreiding van de betalingen door de clubs is door de raad van bestuur beslist op zijn vergadering van 14 mei om het tweede voorschot te laten betalen uiterlijk op 15 juni. In dit voorschot zal de 1/4e korting verrekend worden. Zoals reeds in de online videoconferentie met de clubs vermeld zal a rato van het aantal aangeslotenen 1/4e van het bedrag van de vergunning voor wedstrijdatleten en recreanten (min verzekering) niet gevorderd worden. Elke club krijgt in de loop van volgende week meer informatie over hoeveel deze korting voor je club bedraagt, en hoeveel dan het te betalen tweede voorschot juist is. Het derde voorschot blijft dan uiterlijk 31 juli te betalen. Op deze manier hoopt de raad van bestuur om gespreide betalingen mogelijk te maken om de clubs niet in financiële moeilijkheden te brengen.

Ja, dit is ondertussen gebeurd.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.

Er zijn hierover nog niet veel vragen (rechtstreeks) bij de federatie terecht gekomen. Het staat elke club vrij om een beleid uit te werken voor hun leden.

Elke club mag zijn eigen keuzes hierin maken, wij weten dat er al verschillende beslissingen zijn gemaakt door de clubs. Sommige clubs betalen het lidgeld niet terug, sommigen doen dit wel, en anderen geven een korting bij de heraansluiting voor volgend seizoen.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.