Op onze pagina Corona & atletiek vind je een overzicht met alle huidige maatregelen die gelden in code oranje (accommodatie, trainingen, hygiëne, ...) die je nodig hebt om op een veilige manier training te geven. Je kan ook gebruik maken van onze pictogrammen om alle richtlijnen te visualiseren. 

Nee, de kleedkamers en douches moeten sluiten. De maatregelen lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

Dit is een bevoegdheid van de lokale besturen en in deze fase zijn er grote verschillen per piste, gaande van maximaal 1 groep op de hele piste, tot meerdere groepen (met elk een afgezonderd deel van de piste).

Om het aantal te bepalen, moet je rekening houden met densiteitsregels in code oranje voor +12. Die zijn niet van toepassing bij -12:

 • 1 persoon per 30m² (dynamisch, bv. de piste waar de training plaatsvindt)
 • 1 persoon per 10m² (statisch bv. fitness of krachtzaal)

Bereken het aantal toegelaten atleten op jouw piste aan de hand van onze Excelsheet.

Nee, tijdens trainingen mogen geen toeschouwers aanwezig zijn. De maatregelen lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

Nee, er zijn geen leeftijdsvoorwaarden om een trainingsgroep samen te stellen. Er gelden wel andere regels voor -12 en +12 jarigen. Voor een trainingsgroep met +12 jarigen zijn de regels strenger. 

 • -12 jaar (alles blijft zoals het was):
  • Trainingsbubbels van max. 50 atleten
  • Geen social distancing
  • Geen mondmasker tijdens het sporten
 • +12 jaar:
  • Voor buitenactiviteiten (outdoor) blijft alles zoals het was:
   • Trainingsbubbel van max. 50
   • Geen social distancing (voor zover dit noodzakelijk is bij het beoefenen van de sport)
   • Geen mondmasker tijdens het sporten
  • Voor binnenactiviteiten (indoor) worden de regels strenger in code oranje
   • De grootte van de trainingsbubbel hangt van de beschikbare ruimte. De densiteitsregels voor +12 zijn als volgt omschreven:
    • 1 persoon per 30m² (dynamisch, bv. door elkaar lopen tijdens oefeningvormen)
    • 1 persoon per 10m² (statisch bv. fitness of krachtzaal, ter plaatse oefeningen uitvoeren)
   • Enkel nog contactloos sporten mogelijk, dus afstandsregel van 1,5 ten allen tijde respecteren
   • Geen mondmasker tijdens het sporten

Nee, een trainer kan aan verschillende groepen (ook jeugdatleten) trainen geven en dit op verschillende momenten. Een groep kan ook afwisselend door verschillende trainers worden getraind.

Nee, je bent als atleet niet gebonden aan 1 groep, zoals privé of op school, of aan 1 trainer. Een atleet kan trainen in meerdere groepen of bij meerdere trainers, bijvoorbeeld verschillende disciplines bij verschillende trainers op verschillende dagen. Zolang de groep bestaat uit maximum 50 personen en de training in clubverband wordt georganiseerd.

Ja, maar uiteraard met respect voor de geldende regels wat betreft hygiëne. Als trainingen plaatsvinden, is het logisch dat de accommodatie in orde wordt gezet. Maar het is het lokaal bestuur dat het laatste woord heeft, gezien zij verantwoordelijk zijn voor de controle.

Outdoor zijn alle trainingsvormen binnen een trainingsbubbel mét contact momenteel toegelaten, tenzij het lokaal bestuur extra maatregelen oplegt, op deze voorwaarden:

 • Trainingen vinden plaats in georganiseerd verband
 • Trainingsbubbel bestaat uit max. 50 personen
 • Er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is
 • Was je handen altijd voor en na training en maak het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoon
 • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een naam, een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd in het kader van de contact tracing

Het is belangrijk om te benadrukken dat de Vlaamse Atletiekliga de regels niet bepaalt. Wij interpreteren en vertalen het Ministerieel Besluit naar de praktijk om de clubs zo goed mogelijk te ondersteunen. De lokale overheid kan extra maatregelen opleggen en we stellen hierbij nogal wat verschillen vast van gemeente tot gemeente. Neem steeds contact op met je lokaal bestuur om de meest actuele info te verkrijgen voor jouw gemeente. 

Indoor sporten mag enkel als je altijd 1,5m afstand kan bewaren. Kinderen tot en met 12 jaar mogen ook indoor sporten zonder afstand te houden. Je kan dus blijven trainen in de krachtzaal als je altijd 1,5m afstand bewaart. De grootte van de trainingsbubbel hangt dus van de beschikbare ruimte. De densiteitsregels worden hiervoor als volgt omschreven:

 • 1 persoon per 30m² (dynamisch, bv. door elkaar lopen tijdens oefeningvormen)
 • 1 persoon per 10m² (statisch bv. fitness of krachtzaal, ter plaatse oefeningen uitvoeren)

Alle sportaccommodaties, zoals krachtzalen en fitnesscentra, mogen openen zolang de nodige veiligheidsprotocollen gerespecteerd worden. Kleedkamers en douches moeten gesloten blijven.

Social distancing is niet van toepassing binnen een trainingsbubbel tijdens sportactiviteiten in georganiseerd clubverband, tenzij de lokale besturen extra beperkende maatregelen opleggen.

Het blijft wel aangeraden om afstand te houden, want het kan nog steeds geen kwaad om op veilig te spelen en zoveel mogelijk risico's op een besmetting te vermijden. 

De algemene regel is dat je in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen een mondmasker moet dragen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dus ook in de sportaccomodaties (inkom, gangen, toiletten, …). Maar als atleet moet je tijdens training geen mondmasker dragen.

Ja, de trainer moet steeds een mondmasker of geschikt alternatief dragen tijdens de training.

De Vlaamse Atletiekliga raadt het gebruik van een hygiëne-set aan. Je vindt een overzicht op het einde van onze laatste stand van zaken

De clubs hebben een mail ontvangen over de groepsaankoop die we organiseren. Meer info via nick@atletiek.be

Nee, de federatie adviseert wat de "beste praktijk" is. Elke club implementeert dit naar best vermogen.

Het is een advies van de federatie, geen verplichting. Met dit advies wil de federatie benadrukken dat indien de regels niet worden gerespecteerd, de lokale overheid de accommodatie terug zal sluiten. Indien je niet voor elk trainingsmoment toezicht kan voorzien raden wij aan om de permanentie te organiseren voor de trainingsmomenten waarop de meeste groepen gelijktijdig trainen.

Ja, indien zowel de trainer als de atleet voldoende afstand houden en elk een eigen set ontsmettingsmiddel en wegwerphandschoenen gebruiken kan dat. We adviseren om het zo simpel mogelijk te organiseren, op die manier kunnen de hygiëneregels het best worden toegepast en opgevolgd. 

Binnen de ruimte of organisatie van de club kan en moet je de naleving van de maatregelen bewaken. Maar gevallen, zoals omschreven in het voorbeeld, zitten op de grens tussen het privéleven van de betrokken personen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de club. Overleg binnen de club of je al dan niet ouders zal aanspreken op dergelijke grensgevallen en doe dit dan ook consequent wel of niet.

Nee, social distancing is niet toepassing op training voor -12 jarigen binnen de trainingsbubbel, zowel indoor als outdoor. Tenzij het lokale bestuur extra beperkende maatregelen oplegt.

Social distancing is momenteel niet van toepassing op training voor -12 jarigen. Er wordt echter alleen gesproken over een versoepeling van de afstandregel en niet over de andere hygiëneregels. Dus handen wassen voor en na training blijft belangrijk en het sportmateriaal moet voor en na tranining worden schoongemaakt. 

De sportkampen kunnen plaatsvinden voor alle leeftijden. Voor atletiekclubs die een sportkamp organiseren, hebben we richtlijnen opgesteld om op een veilige manier een sportkamp te organiseren.

We hebben de werkgroep “Back on the Track” opgericht om de hervatting van wedstrijden te bekijken en, waar nodig, aan te passen aan de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid. Het is moeilijk om nu al in te schatten welke maatregelen er vanaf oktober moeten genomen worden. We volgen uiteraard de beslissingen van de overheid op de voet op.

De werkgroep “Back on the Track” heeft een draaiboek opgemaakt, met daarin duidelijke richtlijnen voor een "corona-proof" organisatie. De deadline om het wedstrijdschema van de meeting te wijzigen verstreek op 30 juni.  De nieuwe zomerkalender kan je hier terugvinden. 

We vragen aan onze clubs om alle informatie door te nemen in functie van de voorbereiding van hun organisatie(s) en te overleggen met het lokale bestuur. De Vlaamse Overheid heeft een COVID Event Risk Model opgesteld om een event COVID-veiliger te maken. Dit model kan je gebruiken tijdens de voorbereidingen van de organisatie(s).

De Vlaamse Atletiekliga heeft een draaiboek opgemaakt voor de organisatie van vrije joggings en natuurlopen voor recreatieve lopers. De organisatoren van een jogging of wegwedstrijd kunnen wel eenmalig een nieuwe datum aanvragen, maar enkel en alleen voor een jogging of wegwedstrijd.

Voor de organisatie van wegwedstrijden verwijzen wij naar de overheidsrichtlijnen in het protocol voor sportevenementen en toolbox voor sportevenementen (p. 7-8). Je kan ook gebruik maken van het COVID Event Risk Model opgesteld om een event COVID-veiliger te maken.

Publiek mag wel aanwezig zijn op wedstrijden of evenementen, tot een maximum van 200 personen binnen en 400 personen buiten. Toeschouwers moeten een mondmasker dragen. En publiek is alleen toegelaten als alle veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.

Als het evenement of de wedstrijd plaatsheeft in een permanente infrastructuur zoals een stadion waar je 1 meter afstand tussen de verschillende bubbels van toeschouwers kan garanderen, zijn meer dan 200 toeschouwers (binnen) en 400 toeschouwers (buiten) toegestaan. In dat geval moet de organisator een aanvraag indienen via het Covid Event Risk Model (CERM) voor een evenement/wedstrijd met meer dan het toegelaten aantal toeschouwers. Dat kan op www.covideventriskmodel.be. Het certificaat dat je daar krijgt, voeg je toe aan het aanvraagdossier voor de gemeente. De permanente infrastructuur moet ook over een attest van het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) beschikken. Je kan als organisator dit CIRM-attest ook toevoegen aan je aanvraag bij de gemeente.

Gezien het zo goed als onmogelijk is om volledig aparte stromen te organiseren voor publiek, atleten en medewerkers/jury heeft de Vlaamse Atletiekliga beslist om outdoor maximum 400 aanwezigen toe te laten in het stadion op hetzelfde moment. Daaronder horen zowel atleten, jury, medewerkers én publiek.

De Veiligheidsraad besliste verder ook om in te zetten op contact tracing en het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen in het openbaar. Het draaiboek ‘Back on the Track’ is herwerkt om het veilig organiseren van een wedstrijd mogelijk te maken. De aangepaste maatregelen staan in het geel gemarkeerd.

Ja, als organisator heb je het recht om een atleet die de coronamaatregelen niet respecteert te weigeren en bijgevolg niet te laten deelnemen aan de wedstrijd. 

De werkgroep “Back on the Track” heeft een draaiboek opgemaakt, met daarin duidelijke richtlijnen voor een "corona-proof" organisatie.

Sinds 1 augustus zijn voorinschrijvingen verplicht. Hiervoor kan je als club gebruik maken van Atletiek.nu

We hebben beslist om geen juryleden uit risicogroepen aan te duiden. We zijn ons zeer bewust dat hierdoor een belangrijke en zeer actieve groep juryleden niet kan aangeduid worden, maar we wensen geen enkel risico te nemen op gezondheidsvlak.

De Vlaamse regering heeft wel het ouderencharter opgesteld, een leidraad voor ouderen en voor personen uit een risicogroep. Bij de uitwerking van het charter is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens. Er wordt gekeken naar de persoonlijke gezondheid én naar het risico van de specifieke activiteit. Het is de bedoeling dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt.

De wijziging van de hoogte van de horden voor de jeugd was sowieso al uitgesteld naar het winterseizoen 2020-2021 om onze clubs de tijd te geven om de horden aan te kopen.

Om de organisatoren te ondersteunen, bereiden we een groepsaankoop van horden voor met een hoogte van 68 cm. Je kan meer informatie verkrijgen in de officiële berichten van 14 mei 2020 of via nick@atletiek.be

Dit kan autonoom door de Provinciale Comités worden beslist.

Het principe is dat, indien mogelijk, deze toewijzingen blijven behouden.

Met het oog op een goede spreiding van de betalingen door de clubs is door de raad van bestuur beslist op zijn vergadering van 14 mei om het tweede voorschot te laten betalen uiterlijk op 15 juni. In dit voorschot zal de 1/4e korting verrekend worden. Zoals reeds in de online videoconferentie met de clubs vermeld zal a rato van het aantal aangeslotenen 1/4e van het bedrag van de vergunning voor wedstrijdatleten en recreanten (min verzekering) niet gevorderd worden. Elke club krijgt in de loop van volgende week meer informatie over hoeveel deze korting voor je club bedraagt, en hoeveel dan het te betalen tweede voorschot juist is. Het derde voorschot blijft dan uiterlijk 31 juli te betalen. Op deze manier hoopt de raad van bestuur om gespreide betalingen mogelijk te maken om de clubs niet in financiële moeilijkheden te brengen.

Ja, dit is ondertussen gebeurd.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.

Er zijn hierover nog niet veel vragen (rechtstreeks) bij de federatie terecht gekomen. Het staat elke club vrij om een beleid uit te werken voor hun leden.

Elke club mag zijn eigen keuzes hierin maken, wij weten dat er al verschillende beslissingen zijn gemaakt door de clubs. Sommige clubs betalen het lidgeld niet terug, sommigen doen dit wel, en anderen geven een korting bij de heraansluiting voor volgend seizoen.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.