Iedere vereniging van de Vlaamse Atletiekliga kan een financiering bekomen voor haar jeugdwerking en recreatieve werking door te voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden.

Hieraan gekoppeld worden jaarlijks ook kwaliteitslabels uitgereikt in beide domeinen.

Jeugdsportfonds

Met de steun van Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Atletiekliga de kwalitatieve werking bij de jeugd via het Jeugdsportfonds.
De verenigingen ontvingen via de officiële berichten van 18/8 de link naar het online indiendocument.

Evaluatie Jeugdsportfonds 2017 Kwaliteitslabels 2017 Reglement Jeugdsportfonds 2017 Trainerslijst 2017 Lijst sportkampbegeleiders 2017 Kostenformulier Jeugdsportfonds 2017

Recreatiesportfonds

Met de steun van Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Atletiekliga de kwalitatieve werking bij de recreanten via het Recreatiesportfonds.
De verenigingen ontvingen via de officiële berichten van 1/9 de link naar het online indiendocument.

Uitreiking van de brevetten 2017 Overzicht resultaten 2017 Kwaliteitslabels 2017 Reglement recreatiesportfonds 2017 Trainerslijst 2017

Fondsen voor doelgroepwerking

De Vlaamse Atletiekliga ondersteunt verenigingen die zich richten naar etnisch-culturele minderheden, vluchtelingen, kansarmen, personen met een handicap, ...
In 2017 zal ruim 20.000 euro verdeeld worden onder de 16 verenigingen die initiatieven nemen gericht naar één of meerdere doelgroepen.

Meer info

Nieuws