Webshop

Organisatie: VSF ism. het centrum voor ethiek
Doelgroep: vertrouwenspersonen
WEBINAR
19u-22u


Info en inschrijving

In deze bijscholing krijg je info en tools aangereikt om jouw rol als aanspreekpersoon integriteit in de sportclub (club-API / vertrouwenspersoon) op te nemen.

Na de bijscholing kan je:

  • de rol en functie van de vertrouwenspersoon duidelijk uitleggen aan jouw clubbestuur
  • jezelf profileren als vertrouwenspersoon naar alle leden van de sportclub
  • eerste opvang voorzien bij een melding of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
  • een gesprek voeren met een melder en alle betrokkenen
  • een incident afhandelen op basis van een duidelijk handelingsprotocol

Nieuws