Webshop

Examen juryleden niveau II en III

Voorwaarden

Niveau II

Minstens 2 volledige jaren op regelmatige basis actief geweest zijn als jurylid niveau I. Op regelmatige basis actief zijn wordt hier gedefinieerd als voldoen aan de aanwezigheidsvoorwaarden voor het bekomen van een bestendige toegangskaart.

Niveau III

Minstens 2 volledige jaren op regelmatige basis actief geweest zijn als jurylid niveau II + minimale kennis van het Frans en het Engels. Op regelmatige wijze actief wordt hier gedefinieerd als minstens 50 prestaties (1 prestatie is maximum 5 uur; wedstrijden van langer dan 5 uur tellen voor 2 prestaties) geleverd hebben en minstens 5 maal actief geweest zijn als scheidsrechter.

Te kennen leerstof:

Nederlandstalige versie van de WA-reglementen.

Voorwaarden om te slagen:

Niveau II

Minstens 65% behalen op het schriftelijke examen. Het jurylid niveau II zal zijn praktische opleiding vervolmaken door binnen de 12 maand na het afleggen van het schriftelijk examen op te treden tijdens minimaal 5 wedstrijden waarvan minimaal 2 maal als scheidsrechter. Hij zal hierbij gecoacht en beoordeeld worden door een ervaren jurylid niveau III of niveau II.

Niveau III

Minstens 75% behalen op het schriftelijke examen. Het jurylid zal daarna 1 jaar stage lopen die onmiddellijk start na het schriftelijke examen. Elk kandidaat jurylid zal binnen de 12 maanden na het afleggen van het schriftelijk examen minstens 5 maal, waarvan minimaal 2 maal als scheidsrechter, beoordeeld worden. De kandidaat die slaagt in de stage wordt toegelaten tot het mondelinge examen. De kandidaat die tijdens het mondelinge examen minstens 75% van de punten behaalt slaagt.

 

Voorbeeld examen 2013

Voorbeeld examen 2015

Voorbeeld examen 2017

Voorbeeld examen 2019

Nieuws