Webshop

Dat niet elk specifiek atletiekreglement voor iedereen even duidelijk is op het terrein zelf, heeft iedereen in de praktijk ongetwijfeld ook al eens ondervonden. Vaak is het voor de betrokken atleten, trainers en toeschouwers niet altijd even duidelijk hoe een bepaald reglement moet toegepast worden. De betrokkenen blijven dan vaak met onbeantwoorde vragen op hun honger zitten.

De VCJ tracht, door middel van nieuwsbrieven, wat meer duidelijkheid te brengen in dergelijke ingewikkelde kwesties. 

Nieuwsbrief 1: Gebruik van tuigen tijdens wedstrijden.
Nieuwsbrief 2: Deelname van atleten aan pistemeetings bij andere leeftijdscategorieën dan hun eigen categorie.
Nieuwsbrief 3: Deelname van masters tijdens pistemeetings.
Nieuwsbrief 4: Wedstrijden die gelijktijdig plaatsvinden.
Nieuwsbrief 5: Reglementswijzigingen in 2015.
Nieuwsbrief 6: Nieuwe IAAF-reglementen seizoen 2015-2016.
Nieuwsbrief 7: Nieuwe atletiekreglementen die op 1 november 2017 in voege traden. 
Nieuwsbrief 8: De ontwikkeling van algemene juryvaardigheden

Nieuws