Webshop

De Europese kampioenschappen U18 vinden plaats van 7 tot en met 10 augustus in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. 

Ga naar de EA-site van het EK U20 in Jeruzalem

 

 

Atleten die aan de selectiecriteria voldeden

Vrouwen      
Discipline Prestatie Naam/Club Datum, locatie
Polsstok 4m03 Lola Lepère/BBS 30 april, Reims
Discus 49m72 Sena Tay/STAX 7 mei, Sint-Niklaas
Hoog 1m85 Merel Maes/ACW 7 mei, Sint-Niklaas
  1m92 Merel Maes/ACW 18 mei, Gent
3000m steeple 10.30.10 Rhune Vanroose/AVLO 27 mei, Oordegem
       
       
Mannen      
Discipline Prestatie Naam/Club Datum, locatie
400m horden 51.88 Abdoul Wahab Mimoun/HF 22 april, Verviers
5000m 14.05.91 Régis Thibert/HERV 20 mei, Karlsruhe
1500m 3.45.12 Mathis Lievens/VAC 20 mei, Lokeren
1500m 3.45.39 Casper Lievens/VAC 20 mei, Lokeren
       
       
       
       
       

 

SELECTIECRITERIA EN KWALIFICATIEPERIODE :

 1. Atleten kunnen zich kwalificeren voor het EK U20 door onderstaande KBAB-minima* te realiseren in de periode van 01/04/2023 tem. 27/07/2023 in een wedstrijd die meetelt voor de World Rankings Competiton van World Athletics (World Rankings Competition)

* De vastgelegde KBAB-minima zijn gebaseerd op het gemiddelde van de bruto jaarranglijsten van European Athletics van 2021 en 2022.

 

TABEL 1

MINIMA KBAB

Mannen

Discipline

Vrouwen

10.47

100m

11.61

21.21

200m

23.84

47.18

400m

54.32

1.48.98

800m

2.06.07

3.45.41

1500m

4.20.54

8.12.92

3000m

9.30.37

14.18.29

5000m

16.41.63

13.84

110mH/100mH

13.63

52.09

400mH

59.16

9.03.49

3000m Steeple

10.33.86

43.59.34

10km snelwandelen

49.45.06

2.12

Hoogspringen

1.81

5.15

Polsstokspringen

4.03

7.51

Verspringen

6.27

15.26

Hink-stap-springen

12.98

18.46

Kogelstoten

14.49

56.60

Discuswerpen

49.26

70.57

Hamerslingeren

59.20

68.59

Speerwerpen

50.52

7262

Tienkamp/Zevenkamp

5400

40.72

4x100m

45.57

3.11.67

4x400m

3.39.80

2. Indien de KBAB-minima zijn behaald in een wedstrijd gehomologeerd door de KBAB die niet meetelt voor de World Rankings Competition moet de U20-atleet op hetzelfde onderdeel, en volgens de richtlijnen in de U20-categorie, ook eenmaal voldoen aan de minima van European Athletics (zie onderstaande tabel) in de periode van 01/01/2022 tem. 27/07/2023. Vanaf 1/01/2023 moeten de minima van European Athletics (EA) behaald worden in een wedstrijd die meetelt voor de World Rankings (World Rankings Competition).

TABEL 2

MINIMA EA

Mannen

Discipline

Vrouwen

10.65

100m

11.80

21.60

200m

24.30

48.00

400m

55.50

1.50.25

800m

2.07.80

3.48.20

1500m

4.24.00

8.23.00

3000m

9.48.00

14.35.00

5000m

17.10.00

14.20

110H/100H

13.95

53.60

400mH

1.00.80

9.13.00

3000mSC

10.45.00

46.00.00

10km snelwandelen

51.15.00

2.10

hoog

1.80

5.00

polsstok

4.00

7.40

ver

6.15

15.05

hinkstap

12.70

17.75

kogel

14.00

54.00

discus

47.50

67.00

hamer

57.00

66.00

speer

48.00

7150

tienkamp/zevenkamp

5350

Opmerking : Bij deze vorm van kwalificatie wordt de geselecteerde atleet ingeschreven voor het EK met zijn prestatie waarmee hij voldeed aan het EA-minimum.

 

 

3.De estafetteploegen kunnen zich kwalificeren voor het EK U20 door onderstaande KBAB-minima (zie tabel) te realiseren in de periode van 01/04/2023 tem. 27/07/2023 in een wedstrijd die gehomologeerd wordt door de KBAB.

De minima komen overeen met de achtste tijd in de reeksen op het EK U20 van 2021.

TABEL 3

 

MINIMA KBAB

Mannen

Discipline

Vrouwen

40.72

4x100m

45.57

3.11.67

4x400m

3.39.80

 

 

Specifieke opmerkingen:

 • 4x100m:

Om geselecteerd te worden, moet een estafetteteam in de periode van 01/04/23 tot 27/07/23 de limiet in tabel 3 realiseren in een wedstrijd die gehomologeerd wordt door de KBAB.

Indien een team wordt geselecteerd, dient de samenstelling van het team tijdens het kampioenschap van hetzelfde niveau te zijn als dat van het team dat het minimum heeft behaald.

De selectie van de individuele atleten in het team gebeurt op basis van de ranking van de prestaties van de atleten in de periode van 01/04/23 tot 27/07/23. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de voorstellen van de estafettecoach van het team.

Het estafetteteam bestaat uit vijf atleten, maar als er twee atleten individueel geplaatst zijn, wordt het estafetteteam uitgebreid tot zes atleten.

 

 • 4x400m :

 Om geselecteerd te worden, moet een estafetteteam in de periode van 01/04/23 tot 27/07/23 in een wedstrijd die wordt gehomologeerd door de KBAB:

 

 • één keer het KBAB-minimum (tabel 3) realiseren .
 • Of een selectie kan gebeuren op basis van de optelsom van vier snelste individuele tijden. In dat geval is de limiet voor de mannen 3.13.67 en voor de vrouwen 3.41.80.  

 

De selectie van het estafetteteam 4x400m via het principe van de optelsom van de vier (snelste) tijden gebeurt op basis van de rangschikking van de 400m-tijden die gelopen werden in de periode van 01/04/2023 tem. 27/07/2023. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de voorstellen van de estafettecoach. Indien een team wordt geselecteerd, dient de samenstelling van het team tijdens het kampioenschap van hetzelfde niveau te zijn als dat van het team dat het minimum heeft behaald.

 

Het estafetteteam bestaat uit vijf atleten, maar als er twee atleten individueel geplaatst zijn, wordt het estafetteteam uitgebreid tot zes atleten.

 

ALGEMENE OPMERKINGEN

 

 • Atleten geboren in 2004 en 2005 komen in aanmerking voor de selectie.

 

 • Er worden maximum 3 atleten per discipline geselecteerd. Indien meer dan 3 atleten de vooropgestelde criteria behalen, worden de 3 atleten met de beste prestatie in de periode van 01/04/2023 tem. 27/07/2023

 

 

In het geval atleten exact hetzelfde resultaat behalen op een onderdeel :

 

 • Wordt de atleet geselecteerd met de op één na beste prestatie gerealiseerd in een wedstrijd die gehomologeerd wordt door de KBAB in de kwalificatieperiode (01/04/2023 - 27/07/2023). De atleet met het op één na beste resultaat krijgt de voorkeur. Als het ex aequo dan nog standhoudt, wordt er gekeken naar de op twee na beste prestatie, enzovoort.

 

 

 • Alle prestaties moeten gerealiseerd worden in wedstrijden georganiseerd of geautoriseerd door World Athletics, de continentale afdelingen (zoals bvb. European Athletics) van World Athletics of de nationale federaties. Bovendien worden alleen resultaten die zijn opgenomen in de World Athletics-database als geldig beschouwd. European Athletics behoudt zich het recht voor om aanvullende criteria op te stellen voor de acceptatie van resultaten voor de minima, met als doel de integriteit van de sport te behouden.

 

 • Prestaties die behaald worden in gemengde reeksen op de piste worden niet aanvaard. Bij wijze van uitzondering en in overeenstemming met technische regel 9 van World Athletics worden prestaties op de 5000m en de 10.000m alleen geaccepteerd op voorwaarde dat er onvoldoende atleten van hetzelfde geslacht deelnemen om afzonderlijke wedstrijden te rechtvaardigen en op voorwaarde dat er geen assistentie of hulp werd gegeven door een atleet van het ene geslacht aan een atleet van het andere geslacht (waaronder het tempo bepalen). Voor het snelwandelen worden de prestaties altijd aanvaard

 

 • Voor het realiseren van de minima van European Athletics (EA) :
  • Indoorprestaties worden aanvaard.
  • Voor loopproeven van 200m en langer worden prestaties op indoorbanen van langer dan 200m ook aanvaard. Dit op voorwaarde dat de lengte van de piste groter is dan 201.2m, maar niet groter dan 400m; en dat het evenement plaatsvindt in een wedstrijdterrein of -faciliteit die voldoet aan de reglementen (WA) en waarvoor, indien de wedstrijd plaatsvindt op een tijdelijke faciliteit, een studie is gemaakt in overeenstemming met artikel 10 van de technische reglementen.

 

 

 • Diploma I Run Clean: om te kunnen worden ingeschreven moeten alle atleten eerst het diploma I Run Clean van het antidoping programma van EA behalen.

 

 

 

 

ALGEMENE CRITERIA GELDEND VOOR ALLE DISCIPLINES

 

-Er wordt benadrukt dat atleten alleen in aanmerking komen voor selectie voor het nationale team en recht hebben om de KBAB te vertegenwoordigen tijdens internationale kampioenschappen wanneer er voldaan is aan de criteria en regels van WA.

 

-De atleet moet aangesloten zijn bij de KBAB op het ogenblik dat hij of zij aan de selectiecriteria voldoet. Als dit niet het geval is, wordt er geen rekening gehouden met de behaalde prestaties.

 

-Een atleet die aan de selectiecriteria heeft voldaan, zal niet worden voorgedragen voor selectie of de selectie zal in overweging worden genomen, wanneer er sprake is van: een (bestaande) blessure op het moment van de selectie, een verslechtering van de gezondheid of conditie, of enig andere reden, met inbegrip van disciplinaire of ethische redenen. De selectiecommissie heeft ook de bevoegdheid om een atleet niet op te nemen in een selectie om welke reden dan ook, met inachtneming van de hierboven vermelde redenen.

 

-In bijzondere gevallen, waaronder gevallen die niet onder de selectiecriteria vallen, behoudt de selectiecommissie zich het recht voor om atleten te selecteren die niet aan de selectiecriteria van het KBAB voldoen.

 

Ingeval van uitstel of annulatie van het kampioenschap vervallen deze selectiecriteria van de KBAB. In geval van uitstel zullen nieuwe selectiecriteria worden opgesteld.

 

 

STAAT VAN VORM

 

Geselecteerde atleten die zich kwetsen in de periode tussen het behalen van het minimum en de start van de kampioenschappen, zullen hun vorm moeten bewijzen voor het vertrek naar de kampioenschappen.

 

Indien nodig kan de selectiecommissie de betrokken atleet vragen om tijdens een wedstrijd of trainingssessie een test uit te voeren vóór de datum van het vertrek naar de kampioenschappen.

 

Indien de test niet wordt uitgevoerd of indien het prestatieniveau van de atleet en/of team onvoldoende is, kan de selectiecommissie afzien van de selectie van de betrokken atleet en/of het betrokken team voor de kampioenschappen in kwestie.

 

 

Nieuws