De Vlaamse Atletiektrainers (VAT) groepeert de gediplomeerde atletiektrainers in Vlaanderen. Het secretariaat is gevestigd op de Vlaamse Atletiekliga - Marathonlaan 119c - 1020 Brussel.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de VAT-commissie, waarvan je de leden hieronder kan terugvinden.
Op regelmatige tijdstippen worden er bijscholingen, lezingen of clinics georganiseerd. Details vind je in onze bijscholingskalenders Competitie&Co, Kids&Co, Running&Co.

Lid worden van de Vlaamse Atletiek Trainers?

Voorwaarden voor aansluiting:

  • lid zijn van de VAL via een atletiekvereniging
  • houder zijn van een atletiekdiploma van de Vlaamse Trainersschool of gelijkgesteld
  • bereid zijn jaarlijks een aantal activiteiten te volgen

Aansluitingsprocedure:

  • het formulier 'aanvraag lidmaatschap' volledig invullen
  • 1 pasfoto's bijvoegen (of via mail versturen)
  • het lidgeld ten bedrage van € 22 storten op rekening nummer IBAN BE07 4300 0512 9166 van VAL - Marathonlaan 119c te 1020 Brussel (Heel wat clubs betalen dit lidgeld voor hun actieve trainers. Informeer hierover even bij je clubbestuur!)

Voordelen voor aangesloten leden:

  • officiële erkenning door de Vlaamse Atletiekliga
  • gratis of tegen vermindering deelname aan VAT - activiteiten
  • lidkaart met vrije toegang op alle VAL en KBAB meetings, behalve voor AEA en IAAF meetings

Heb je hierover nog vragen, dan kan je steeds terecht op het secretariaat van de VAT bij Nicole.