In het kader van het veilig en gezond sporten hebben we aandacht voor enerzijds een gezonde en verantwoorde voeding, anderzijds voor de belasting van sport op ons lichaam en eventuele opvolging van blessures.

Daarnaast is het van belang dat we ons op een correcte, respectvolle manier gedragen en dat grensoverschrijdend gedrag gebannen wordt.

Meldpunt voor ongewenst gedrag

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

PRAAT er over!

Je kan met jouw problemen terecht bij de vertrouwenspersonen van jouw club of bij de vertrouwenspersoon van de Vlaamse Atletiekliga. .
Paula Vanhoovels, 02/474 72 22 - paula@atletiek.be
Liesl Van Barel, 02/474 72 21 - liesl@atletiek.be
Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie.

Grensoverschrijdend gedrag

Er zijn grenzen in de manier waarop we met mekaar omgaan: seksueel overschrijdend gedrag, pestgedrag, mentale druk, ... wordt niet getolereerd!

Sport met grenzen Pesten Is kiezen verliezen?

Gedragscode

Zowel van atleten als van trainers, bestuurders, juryleden en ouders verwachten we een correcte, respectvolle houding!

Gedragscode voor clubs

Anti-doping

Wie sport moet zich houden aan afspraken, ook wat betreft het gebruik van voedingsstoffen en geneesmiddelen.
Wie sport moeten weten waar de lijn ligt ...

Play True video Nieuwe WADA -lijst van verboden middelen Algemene info Antidopinggids voor ouders

Rilatinegebruik

Rilatine bevat een stof die tot de verboden producten behoort op de dopinglijst.
Wat kan je doen als je toch rilatine wil gebruiken en aan wedstrijden wil deelnemen?

Bepalingen voor het gebruik van rilatine

Voeding

Gezonde voeding en gezond voedingsgedrag

Voedings- en bewegingsdriehoek Eetproblemen in de sport

Gezond Sporten

De Vlaamse Atletiekliga werkt met een aantal artsen en specialisten samen mbt. de medische en wetenschappelijke begeleiding van eliteatleten. Ook niet-elites kunnen daar -betalend- gebruik van maken.

Medisch-wetenschappelijke omkadering Gezond Sporten - algemene info

Verzekeringen

Wie sport kan ook gekwetst raken.
Wat is een sportongeval en waarvoor ben je verzekerd?
Hoe geef je het ongeval aan?
Hier kan je alle nodige informatie raadplegen.

Lees meer

Nieuws