Webshop

Vernieuwde VTS-opleidingsstructuur vanaf 2024!

 

Waarom vernieuwingen?

Vanuit de sportfederaties komt al verschillende jaren de vraag om opleidingen beter op maat te kunnen aanbieden aan de trainers. Sport Vlaanderen is samen met de Vlaamse Trainersschool dan ook niet blijven stilzitten en heeft een nieuwe structuur uitgetekend. Elke federatie heeft binnen dit kader een vernieuwde opleidingsstructuur mogen uittekenen. Het doel is en blijft om meer trainers beter op te leiden en daarbij de instroom en doorstroom te optimaliseren.

Hoe ziet de vernieuwde VTS-opleidingsstructuur binnen Atletiek eruit?

Vanaf 2024 voorzien we 3 verschillende opleidingsstructuren analoog met de 3 luiken binnen de federatie. Hieronder vind je alvast terug welke veranderingen er doorgevoerd worden.

Domein

Beoogde doelgroep

Verandering met huidige structuur

Kids & Co

Jeugdtrainers (KAN – MIN)

De huidige opleidingen Initiator Atletiek en Instructeur B Atletiek worden samengevoegd tot één opleiding “Initiator Atletiek Jeugd”.

De S2C module zal blijvend in een apart traject gevolgd kunnen worden in de clubs.

Atletiek & Co

Competitietrainers (CAD – SEN)

Competitietrainers moeten niet eerst meer door de jeugdopleidingen. Ze kunnen meteen instromen op “Trainer C”-niveau waar men meteen informatie meekrijgt voor de juiste doelgroep. Men dient hierbij te kiezen voor Lopen, Werpen, Springen of Meerkamp.

Na het voltooien van de Trainer C opleiding kan de cursist binnen de desbetreffende disciplinegroep verder groeien naar “Trainer B”. Hierbij moet een keuze gemaakt worden binnen welke discipline de cursist dit wilt volgen (bv. Vanuit Trainer C Lopen kan men naar Trainer B Sprint-Horden of Trainer B (halve)Fond doorgroeien).

Na de Trainer B opleiding bestaat de mogelijkheid om ook door te groeien op termijn naar de “Trainer A” opleiding in dezelfde discipline als waarin men een Trainer B diploma behaalde.

Running & Co

Loopbegeleiders

Loopbegeleiders krijgen de mogelijkheid om na het afronden van de opleiding “Initiator Running” een bijkomende opleiding te volgen, nl. “Instructeur Running”.

VTS-opleidingsstructuur vanaf 2024

Veranderingen die al plaats hebben gevonden:

  • Het vroegere Algemeen Gedeelte ( = module 1) binnen de verschillende opleidingsniveaus werden binnen de huidige opleidingsstructuur ontbonden tot afzonderlijke vakken, ook wel de Sportwetenschappelijke kennisvakken genoemd. Deze zijn reeds te volgen bij VTS. Neem voor meer informatie hier een kijkje.

Aan elk opleidingsniveau zijn ook toelatingsvoorwaarden verbonden (zowel in de huidige als in de nieuwe structuur). Bekijk deze toelatingsvoorwaarden om er zeker van te zijn dat je tijdig kan instromen/doorstromen.

BELANGRIJK !! De opleidingsstramienen zijn pas concreet in juni 2023. Er kunnen nog steeds kleine wijzigingen doorgevoerd worden. Toch willen we jou graag de grote lijnen al meegeven! 

Extra's

  • Eerder in 2022 werd een Webinar gegeven over deze veranderende VTS-opleidingsstrucuur. De opname hiervan kan je hier terugvinden.  
  • De slides van deze presentatie vind je hier terug. 

Je vindt hier eveneens in terug wat voor gevolgen deze VTS-opleidingsstructuur heeft voor jou (indien je al één of meerdere opleidingen hebt gevolgd). 

Nieuws