Via een specifiek aanbod tracht de Vlaamse Atletiekliga opleidingen te verzorgen voor alle Vlaamse atletiektrainers. Een belangrijke partner bij de organisatie van deze opleidingen is de Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen).

Hierbij wordt de opleidingsstructuur van de Vlaamse Trainersschool gevolgd. Deze structuur geldt voor alle sporttakken in Vlaanderen en heeft als doel alle opleidingen op Vlaams, nationaal en internationaal niveau, ongeacht de sporttak, te kunnen vergelijken. Voor de atletiekopleidingen vertaalt zich dat in volgende drietrapsstructuur:

Bovenstaande opleidingsstructuur wordt op volgende manier afgetoetst aan de opleidingsvisie van de Internationale Atletiekfederatsie (IAAF):

 

Nieuws