Webshop

Gery Follens begint aan zijn tweede termijn als voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga. Op de algemene vergadering in Grimbergen zaterdag kreeg hij met een score van 66% het vertrouwen van de clubs. Mieke Seminck en Johan De Haes krijgen een mandaat van vier jaar in de raad van bestuur.

Voor de jaarlijkse algemene vergadering was het verzamelen geblazen in de oude fabriek van Douwe Egberts in Grimbergen. Belangrijkste wapenfeit:  de voorzittersverkiezing tussen huidig voorzitter Gery Follens en tegenkandidaat Peter Robbens. Follens werd verkozen met 66% van de stemmen. Robbens scoorde 34%. In 2019 nam Gery Follens het roer over van Eddy De Vogelaer als voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga. In vier ingewikkelde jaren met onder meer een coronapandemie wist hij te overtuigen. 2/3 van de clubs gaven hem het vertrouwen. In de komende periode vormen het EK veldlopen in Brussel, de Olympische Spelen in Parijs enkele mooie uitdagingen. Naast de voorzittersverkiezing was er ook een bestuursverkiezing.  Mieke Seminck en Johan De Haes zetelen de komende vier jaar in de raad van bestuur. Patrick Van Waes had zich herverkiesbaar gesteld, maar haalde het net niet. Ook Serge Beckers en Benediekt Van Damme werden niet verkozen. De volledige uitslag:

Mieke Seminck 67%

Johan De Haes 40%

Patrick Van Waes 36%

Serge Beckers 30%

Benediekt Van Damme 20%

 

Nog een belangrijk agendapunt was het tuchtreglement waarin enkele wijzigingen werden doorgevoerd.  Ook niet onbelangrijk is dat begroting werd goedgekeurd. De Vlaamse Atletiekliga lichtte ook de strategie richting 2030 toe. Die werd goed onthaald door de clubs.

Auteur: Secretariaat Vlaamse Atletiekliga
Publicatiedatum: 20/03/2023