Webshop

ZOMERKALENDER 2018

Aanpassing:
OUTDOOR

 • 18456 (18/8/2018 - LYRA): toevoeging: 400mH voor Sch vrouwen
 • 18520 (15/9/2018 – BRAB): wijziging startuur naar 13u30 (vanaf cadet), BPM: startuur om 10u00
 • 18473 (25/8/2018 – DCLA): polsstokgala Leuven geannuleerd

STATUUT VERENIGINGSWERKER

Vanaf 15 juli kunnen verenigingen gebruik maken van het statuut van de verenigingswerker om medewerkers in de club onbelast te vergoeden voor geleverde prestaties (tot maximaal 500€ per maand en 6000€ per jaar). Dit statuut biedt dus meer mogelijkheden dan het statuut van de vrijwilliger (dat ook nog steeds blijft bestaan). De administratie is eenvoudig en kan aan de start van het nieuwe sportjaar volledig in orde gebracht worden. Geen gedoe meer met aanwezigheidslijsten of maandelijkse kostenformulieren!

Meer info over de modaliteiten en het model van overeenkomst dat je in de club kan gebruiken kan je steeds raadplegen op onze website.

YOUTH MEMORIAL VAN DAMME

Je kan de selectie hier terugvinden.

DEELNAME BUITENLANDERS BK ESTAFETTEN

Het reglement rond deelname van buitenlanders aan het BK Estafetten van 16/9 kan je terugvinden op onze website.

BK MARATHON 14/10 EINDHOVEN

Voorinschrijvingen tem 9/9 via de website van de organisatie.
(OPGELET: specifieke inschrijving BK Marathon voor aangesloten leden VAL en LBFA)

Inschrijvingen

 • Staan open tem 09/09/2018 op de website
 • Specifieke inschrijfmodule voor deelnemers aan BK Marathon (aparte knop + vermelding club/borstnummer)
 • Ook andere afstanden mogelijk: 13/10 (19.30/20.30 uur): 5 en 10 Km – 14/10: ½ Marathon (13.30 uur)

Geldprijzen

 • Voor de top-3 Alle Categorieën (podia BK) en mastercategorieën (Overall) zullen mooie geldprijzen worden voorzien.

Belgium House

 • Er wordt opnieuw een ‘Belgium House’ ingericht, ‘de’ ontmoetingsplaats voor supporters en deelnemers.
 • Nabijheid aankomst – Vestdijk schuin tegenover atletenhotel ‘Pullman’
 • Live-reportage marathon – sfeer verzekerd
 • Belgische bieren en snacks
 • Aparte kleedkamers voor Belgische atleten zullen voorzien worden
 • Prijsuitreiking Belgische podia BK Marathon (Alle Cat + Masters) vanaf 15.00 uur

Gemeenteraadsverkiezingen op 14/10/2018

 • Deelnemers aan het BK Marathon en andere wedstrijden dienen een attest van tijdelijke verblijf in het buitenland bij de gemeente/stad van de woonplaats op te vragen. De organisatie (Golazo Eindhoven) bezorgt alle Belgische deelnemers (ook andere wedstrijden) bij de bevestigingsmail voor deelname een bewijs van inschrijving om dit attest te rechtvaardigen.
 • Toeschouwers kunnen ook een attest verkrijgen op grond van een verklaring op erewoord of bvb hotelreservatie,…
 • Deze attesten dienen gevoegd te worden bij het volmachtformulier die de volmachtkrijger voorlegt in het kiesbureau op de dag van de verkiezingen (slechts 1 volmacht per kiesgerechtigde – moet geen familielid zijn)

Alle informatie inclusief volmachtformulier treft u aan op de website van de Vlaamse overheid.

HAAL DE OPLEIDING INITIATOR RUNNING NAAR JOUW VERENIGING!

Verenigingen die in 2019 een opleiding Initiator Running willen organiseren (45 lesuren) kunnen zich kandidaat stellen.

Zij dienen te beschikken over:

 • een (verwarmd) leslokaal voor 25 personen, met scherm of witte muur
 • een sportterrein (bij voorkeur met atletiekpiste)
 • basis atletiekmateriaal (jeugdmateriaal) zoals kegels, hoepels, ballen, …
 • één persoon die fungeert als cursusverantwoordelijke en die instaat voor het verdelen van het cursusmateriaal, het openen van het leslokaal, … en die voor de cursisten en de docenten fungeert als contactpersoon met de Vlaamse Trainersschool. Hiervoor wordt een vergoeding voorzien door de Vlaamse Trainersschool.

en er wordt verwacht dat ze lokaal mee promotie voeren voor de opleiding.

Het is voor de vereniging een kans om eigen loopbegeleiders aan te moedigen tot het volgen van een opleiding!
De Vlaamse Trainersschool voorziet een vergoeding voor het gebruik van het leslokaal.
Geïnteresseerde verenigingen melden zich uiterlijk 10/9 bij Paula Vanhoovels.

AFGELASTING VAN DE OPLEIDING INITIATOR RUNNING TE KORTRIJK

De opleiding tot Initiator Running, die voorzien werd in het najaar te Kortrijk, wordt omwille van té weinig aanmeldingen afgelast. De opleiding wordt verschoven naar het voorjaar 2019. Geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden via Paula.

De Initiator Running-opleidingen in Leuven (start 15/9) en Herentals (start 8/9) gaan in het najaar wél door. Inschrijven kan nog tot  één week voor de start van de opleiding.

Meer info en inschrijving:

FINANCIEEL

Boetes BK A.C. van 7-8/7 te Brussel:
OLSE     Shamamta Ammar                 € 12,50
EA          Verheyden Ruben                   € 12,50
DUFF     Petersen Bereket                     € 12,50
ACBR     Adriaensen Jan                       € 12,50
OEH       Gbedassi Ines                         € 12,50
VOLH     Lahey Léonie                           € 12,50

Tarieven vergunningen 2018-2019 (inclusief verzekering):

 

bijdrage
2017-2018

surplus index

bijdrage
2018-2019

tot 30.06

26,39

0,43

26,82

01.07 tot 31.08

21,10

0,34

21,44

01.09 tot 31.10

7,25

0,12

7,37

recreant

13,07

0,21

13,28

recreant/sept

6,67

0,11

6,78

VERSLAGEN

Je kan het verslag van de vergadering van de beleidscommissie competitie van 2/8 terugvinden op onze website

Auteur: Nick Janssens
Publicatiedatum: 17/08/2018
Locatie: Brussel