Webshop

ALGEMENE VERGADERING

Webinar Statuten/Huishoudelijk Reglement – dinsdag 16 maart 2021 van 19u-21u
Vermits het grote aantal deelnemers aan onze Algemene Vergadering, is het niet mogelijk om een open discussie te voeren omtrent de voorgestelde aanpassingen aan de Statuten/Huishoudelijk Reglement. Daarom voorzien we vooraf een aparte webinar hieromtrent. De deelname is NIET verplicht.

Vooraf registreren kan via deze link. Gelieve uw vragen/bedenkingen bij bepaalde voorstellen (zie nogmaals in bijlage) vooraf (uiterlijk maandag 15/3 om 12u00) te bezorgen aan Josefien.

Herinnering registratie webinar AV - zaterdag 20 maart 2021 om 10u00
Alle verenigingen moeten verplicht registreren via deze link
Gelieve uw vragen vooraf (uiterlijk donderdag 18/3 om 12u00) te bezorgen aan Josefien.

Auteur: Nick Janssens
Publicatiedatum: 09/03/2021
Locatie: Brussel