Via een specifiek aanbod tracht de Vlaamse Atletiekliga opleidingen te verzorgen voor alle Vlaamse atletiektrainers. Een belangrijke partner bij de organisatie van deze opleidingen is de Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen).

Hierbij wordt de opleidingsstructuur van de Vlaamse Trainersschool gevolgd. Deze structuur geldt voor alle sporttakken in Vlaanderen en heeft als doel alle opleidingen op Vlaams, nationaal en internationaal niveau, ongeacht de sporttak, te kunnen vergelijken. Voor de atletiekopleidingen vertaalt zich dat in volgende viertrapsstructuur:

Trap Opleiding Doelgroep Instapvoorwaarden

Herwerking
opleidingsinhouden

Niveau 4 Trainer A Trainers JUN-SEN
Internationaal niveau
 • Diploma Trainer B Atletiek in discipline(groep)
 • Minimum 4 atleten begeleiden op nationaal niveau
 • Minimum 2 jaar training geven na het behalen van diploma Trainer B
 • Minimum 2 relevante bijscholingen gevolgd hebben

Momenteel geen cursusorganisaties.

Aangepaste versie start in 2020.

Grondige herwerking op lange termijn aansluitend op herwerking Trainer B.

Niveau 3 Trainer B Trainers CAD-SEN
Regionaal tot nationaal niveau
 • Diploma Initiator Atletiek
 • 2 relevante bijscholingen gevolgd
 • 2 jaar training geven in clubverband
 • Zelf ervaring hebben binnen disciplinegroep

Cursusorganisaties lopen. Kalender (link).

Herwerking na implementatie Instructeur B.

Niveau 2 Instructeur B Jeugdtrainer PUP-MIN
 • Nog te bepalen

Momenteel geen cursusorganisaties.
Start in 2020.

Cursus in ontwikkeling.

Niveau 1 Initiator Atletiek Jeugdtrainers KAN-BEN

Minsten 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Cursusorganisaties herwerkte versie lopen sinds voorjaar 2019.

Kalender (link).
Niveau 1 Initiator Running Trainers van joggers en recreanten Minsten 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Cursusorganisaties lopen.

Kalender (link).
Niveau 0 Aspirant-Initiator Assistent jeugdtrainers
 • Minsten 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start. 
 • Geen verplichting tot volgen van deze opleiding om te kunnen doorstromen naar bovenstaande opleidingen

Cursusorganisaties lopen.

Kalender (link).
Niveau 0 Co-Runner Loopbuddy
 • Minsten 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start. 
 • Geen verplichting tot volgen van deze opleiding om te kunnen doorstromen naar bovenstaande opleidingen

 Cursusorganisaties vanaf najaar 2019
Info

Kalender

Niveau 0 Begeleider G-atletiek Begeleider van G-atleten
 • Minsten 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start. 
 • Geen verplichting tot volgen van deze opleiding om te kunnen doorstromen naar bovenstaande opleidingen

Cursusorganisaties lopen

Info

Kalender

Bovenstaande opleidingsstructuur wordt op volgende manier afgetoetst aan de opleidingsvisie van de Internationale Atletiekfederatsie (IAAF):

Nieuws